korcok
Ivan KORCOK, Slovak Minister of Foreign and European Affairs. PHOTO: © European Union 2020 - Source: EP

Minister Korčok: Slovensko má záujem o ďalšie zintenzívnenie spolupráce s Izraelom

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok telefonoval s ministrom zahraničných vecí Izraelského štátu Gabrielom Aškenazim. Partneri prerokovali aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov a potvrdili obojstranný záujem o upevňovanie dlhodobého partnerstva a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

„Slovenská republika má záujem budovať a rozvíjať priateľské vzťahy s Izraelom opierajúce sa o spoločne zdieľané hodnoty demokracie, slobody, tolerancie a spoločnej historickej pamäte. Rovnako máme záujem o úspešný rozvoj spolupráce a realizáciu projektov v oblastiach inovácií, obchodnej výmeny, kultúry a cestovného ruchu,“ uviedol minister Korčok a doplnil, že rezort diplomacie plánuje budúci rok uskutočniť projekt Rok slovenského dizajnu a jednou z partnerských krajín bude aj Izrael.

V rozhovore ministri prediskutovali aj možnosti zintenzívnenia vzájomného politického dialógu vrátane plánovania a prípravy návštev na úrovni najvyšších ústavných činiteľov na Slovensko a do Izraela.

Partneri prediskutovali aj aktuálne zahraničnopolitické dianie s dôrazom na región Blízkeho a stredného východu, ako aj vzťahy medzi EÚ a Izraelom. Poukázali na význam boja proti antisemitizmu a radikalizmu v Európe, pričom za dôležité v tomto kontexte považujú medzinárodné pripomínanie holokaustu. „Vyzdvihol som význam podpísania Abrahámskych dohôd a zablahoželal izraelskému ministrovi zahraničných vecí k obnoveniu a nadviazaniu oficiálnych diplomatických stykov Izraelského štátu s radom arabských a moslimských krajín. Verím, že tento historický diplomatický úspech prispeje aj posilneniu dialógu, regionálnej stability a k dvojštátnemu riešeniu budúcich vzťahov medzi Izraelom a Palestínou,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

V ďalšej časti rozhovoru ministri zahraničných vecí SR a Izraela sa zhodli na potrebe finalizácie a prípravy na podpis niekoľkých dvojstranných dohôd a memoránd, ktoré umožnia posilniť naše kontakty a výmeny v oblastiach dopravy, turistiky a študentských výmen. Ministri sa vzájomne informovali aj o prijímaných opatreniach vlád našich krajín na zastavenie šírenia pandémie spôsobenej COVID-19.

V tomto roku si pripomíname 30. výročie obnovenia diplomatických stykov medzi Slovenskom (predtým Československom/ČSFR) a Izraelom. Počas novej etapy vzájomných vzťahov sa podarilo vybudovať široký rámec spolupráce v obchodno-ekonomickej, akademickej, vedecko-výskumnej a kultúrnej oblasti. V Izraeli žije a pracuje viac než desaťtisíc občanov SR, niekoľko stovák občanov Izraela úspešne študuje na vysokých školách na Slovensku. Vzájomná spolupráca prebieha aj na úrovni vlád, parlamentov, ministerstiev, ako aj mimovládnej sféry.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Nemecko chce, aby Európska únia zvážila zavedenie sankcií voči extrémistom z radov izraelských osadníkov, ktorí …

Consent choices