EU USA
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vyhlásenie MZVEZ SR pri príležitosti inaugurácie prezidenta USA J. Bidena

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky pri príležitosti stredajšej inaugurácie 46. prezidenta Spojených štátov amerických Josepha R. Bidena potvrdzuje pripravenosť a záujem spolupracovať s nastupujúcou administratívou a pokračovať v prehlbovaní vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými.

Spojené štáty sú naším strategickým partnerom a spojencom. Slovensko plánuje aktívne prispieť nielen k obnoveniu, ale aj k rozšíreniu dialógu Európskej únie s USA, ktorého pravidelnú realizáciu vnímame ako mimoriadne dôležitý prvok v budovaní spoločnej bezpečnosti, ako aj prosperity a demokracie v širšom euroatlantickom priestore.

Máme záujem pokračovať v úzkej spolupráci s USA pri udržiavaní hodnovernosti a akcieschopnosti NATO. Od nadchádzajúceho samitu NATO za účasti nového amerického prezidenta očakávame medzi iným aj potvrdenie spoločných hodnotových pilierov.

Transatlantické hospodárske vzťahy sú základom prosperity a zamestnanosti na oboch brehoch Atlantiku. Slovenská republika, ako jedna z najotvorenejších ekonomík sveta, podporuje čo najskoršie obnovenie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA v duchu vzájomnej výhodnosti, hospodárskeho rastu a zlepšovania štandardov.

Viac..  Duda: Poľsko chce využiť predsedníctvo v EÚ na upevnenie vzťahov s USA

Slovenská republika má eminentný záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce s USA v oblasti obchodu, inovácií a technologického rozvoja podporujúcich ekonomiku 4.0, ktoré umožnia tvorbu nových trvalo udržateľných pracovných miest.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je pripravené s nastupujúcou administratívou naplno rozbehnúť aj strategický dialóg, ktorý bol spustený v októbri minulého roku.

Slovenská republika gratuluje novému prezidentovi Spojených štátov amerických Joeovi Bidenovi k nastúpeniu do úradu a želá mu veľa síl a úspechov pri výkone tejto náročnej funkcie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Vladimir Putin

Veľvyslanec EÚ sa nezúčastní na Putinovej inaugurácii; účasť odriekla aj Kanada či Británia

Veľvyslanec Európskej únie (EÚ) v Rusku sa nezúčastní na slávnostnej inaugurácii ruského prezidenta Vladimira Putina …

Consent choices