emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nečinnosť štátu v boji proti klimatickým zmenám by mala byť podľa Greenpeace nelegálna aj na Slovensku

Nečinnosť štátu v boji proti klimatickým zmenám by mala byť nelegálna aj na Slovensku. Pre agentúru SITA to uviedol koordinátor klimatickej kampane pre Greenpeace Slovensko Pavol Fábry. Reagoval tak na rozsudok vo francúzskom „prípade storočia“, v ktorom stáli štyri environmentálne a ľudskoprávne organizácie proti štátu. Súd uznal Francúzsko vinným z nečinnosti v boji proti klimatickým zmenám. Podľa jeho rozhodnutia môže k produkcii emisií prispievať aj nečinnosť štátu. Ten by tak mal odškodniť ľudí, ktorým emisie spôsobili ujmu.

„Takisto je dôležité požadovať, aby boli štáty povinné stanoviť také ciele, ktoré nás skutočne ochránia pred najhoršími dopadmi klimatickej krízy. Hlavným cieľom Parížskej dohody je udržať rast globálnej priemernej teploty čo najbližšie pri 1,5 stupni Celzia a štáty by si mali určiť také ciele, ktoré nám dávajú najväčšiu šancu tento cieľ naplniť,“ povedal pre agentúru SITA Fábry.

Súčasnú dohodu členských krajín Európskej únie (EÚ) o znížení emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 pritom nepovažuje za cieľ, ktorý by bol v súlade s Parížskou dohodou. Samotný „prípad storočia“ ešte nie je ukončený. Súd bude ešte rozhodovať o tom, či bude možné právne zaviazať štát k doplňujúcim opatreniam pre riešenie klimatických zmien.

Viac..  P. Schmidt: Dajme ambíciám krídla, pripravme cestu - Vízia EHSV na konferenciu COP 28

Výsledok súdneho procesu vo Francúzsku by sa podľa Vincenta Bujňáka, odborného asistenta z Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, mohol stať precedensom aj v iných krajinách. „Ako uvádza právna veda, súdy na rozdiel od výkonnej moci nevládnu logikou sily, ale silou logiky. Takéto rozhodnutie sa môže stať presvedčovacím precedensom v závislosti od sily argumentov, ktoré sú v ňom obsiahnuté a teda nie je vylúčené jeho nasledovanie súdmi v iných štátoch,“ povedal pre agentúru SITA Bujňák. Doposiaľ bolo vo svete podaných približne 600 žalôb súvisiacich s klímou.

O redakcia/SITA

Odporúčame pozrieť

požiar les KEX

Správa Komisie o lesných požiaroch: klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia

Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) v piatok predstavilo 21. vydanie svojej výročnej správy o lesných …

Consent choices