lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: FB ML.

Lexmann: Rodičia si zaslúžia lepšie ohodnotenie materskej a rodičovskej dovolenky

Slovenská europoslankyňa bojuje za to, aby dôchodkový systém zohľadňoval starostlivosť žien i mužov o deti.

Poslanci európskeho parlamentu sa na aktuálnom februárovom plenárnom zasadnutí zaoberali aj témou znižovania nerovností medzi obyvateľmi EÚ s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich ľudí. Údaje Eurostatu ukazujú, že v roku 2018 bolo v Európe až 9,4% pracovníkov postihnutých chudobou.

„Chudoba pracujúcich je fenomém, ktorý úplne popiera zmysel práce ako činnosti vedúcej k dôstojnému ľudskému životu. Pandémia tieto problémy ešte zvýraznila, a to predovšetkým u zraniteľných skupín akými sú mladí ľudia, hlavne čerství absolventi, seniori, osamelí rodičia, či mnohopočetné rodiny a ľudia so zdravotným postihnutím,“ bližšie predstavila tému slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS/KDH).

Európske aj slovenské štatistiky ukazujú, že výraznejší je tento problém u žien. Oproti mužom zarábajú menej – priemerne o 19,4%, predovšetkým v dôsledku opatrovateľských a rodičovských povinností, či prácou v nižšie ohodnotených odvetviach. „Ich príjmy sa následne odrážajú v dôchodkoch, kde je rozdiel voči mužom ešte omnoho vyšší – dosahuje až 30 %,“ uviedla Lexmann.

Viac..  Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

Práve tento moment slovenská europoslankyňa zdôraznila v pripomienkovom konaní a upriamila tak pozornosť na skutočnosť, že je potrebné finančne zohľadniť starostlivosť žien a mužov o deti či seniorov v čase, keď sa dostanú na dôchodok.

„Hoci sa do správy, žiaľ, dostali aj časti, s ktorými som nesúhlasila, verím, že prinesie potrebné riešenia, ktoré budú zohľadňovať prácu a jej význam pre dôstojný život,“ uzavrela Miriam Lexmann.

O mam

Odporúčame pozrieť

dochodok

Dôchodcovia s bydliskom mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. októbru

Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie a Spojeného …

Consent choices