doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci predĺžili opatrenia na pomoc odvetviu dopravy

Európsky parlament (EP) vo štvrtok upravil pravidlá využívania letiskových prevádzkových intervalov a umožnil predĺžiť platnosť niektorých dokladov v snahe pomôcť sektoru dopravy a vodičom počas pandémie. V tlačovej správe o tom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Soňa Mellak.

Európsky parlament v marci 2020 pozastavil platnosť pravidla o strate nevyužívaných letiskových prevádzkových intervalov s cieľom obmedziť počas pandémie takzvané lety duchov. Letecké spoločnosti tak nemuseli čeliť hrozbe straty vzletových a pristávacích prevádzkových intervalov, ktoré v súčasnosti nevyužívajú.

Platnosť súčasnej výnimky vyprší 27. marca 2021. Poslanci preto v snahe pomôcť odvetviu leteckej dopravy a poskytnúť leteckým spoločnostiam právnu istotu v dostatočnom časovom predstihu rozhodli o dočasnej úprave uplatňovania všeobecného pravidla o strate nevyužívaných prevádzkových intervalov.

Udržanie vzletových a pristávacích intervalov

Na základe novej legislatívy, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 683 za, traja proti a štyria sa zdržali hlasovania, by si letecké spoločnosti mali udržať vzletové a pristávacie intervaly počas zimnej sezóny 2021 – 2022 za predpokladu, že ich počas tohtoročnej letnej sezóny budú využívať aspoň na 50 %. Pred pandémiou hrozila leteckým spoločnostiam strata prevádzkových intervalov, ak ich nevyužívali aspoň na 80 %.

Európska komisia navyše získa právomoc predĺžiť platnosť upraveného pravidla aj na ďalšie sezóny a zároveň nastaviť minimálnu mieru využívania prevádzkových intervalov podľa potreby v rozmedzí 30 % až 70 %. Exekutíva Európskej únie (EÚ) tak bude môcť okamžite zareagovať na meniacu sa intenzitu leteckej prevádzky počas pandémie ochorenia COVID-19. Podľa najnovšej prognózy organizácie Eurocontrol by mal objem leteckej prevádzky dosiahnuť tento rok približne polovicu úrovne minulého roka.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Predĺženie dokladov

Parlament tiež pomerom hlasov 647 za, 24 proti a 19 poslancov sa zdržalo hlasovania umožnil členským štátom EÚ opätovne predĺžiť platnosť určitých dokladov vrátane osvedčení, protokolov a licencií a odložiť isté pravidelné kontroly, školenia či výcviky, ktoré sú za normálnych okolností v odvetví dopravy na základe pätnástich odlišných súborov pravidiel nevyhnutné. Dôvodom sú v súčasnosti platné prísne hygienické požiadavky, ktoré môžu skomplikovať proces obnovy vodičského oprávnenia, kontrolu technickej spôsobilosti vozidla či posúdenie bezpečnosti prístavu.

Nové pravidlá umožnia predĺžiť platnosť dokumentov, ktoré mali byť obnovené v období medzi 1. septembrom 2020 a 30. júnom 2021, o ďalších desať mesiacov. Vlády členských štátov EÚ sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimky umožňujúce predĺženie platnosti jednotlivých dokladov, za účelom zabezpečenia hladkého fungovania jednotného trhu však budú musieť akceptovať predĺženú platnosť dokumentov vydaných inými členskými štátmi.

Parlament v hlasovaní podporil legislatívu, znenie ktorej poslanci vopred konzultovali so zástupcami členských štátov v Rade EÚ. Obe nariadenia musia po schválení poslancami podporiť pred ich vstupom do platnosti aj ministri členských štátov.

O redakcia/SITA

Odporúčame pozrieť

cyklisti

Európsky týždeň mobility 2023

Tento rok sa krajiny opäť spojili, aby oslávili a podporili udržateľné a inteligentné spôsoby dopravy …

Consent choices