Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

I. Brocková: Vyšší podiel žien vo vede a technických odvetviach má obrovský význam

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede si pripomíname 11. februára, ktorý bol v roku 2016 ustanovený Organizáciou OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) s cieľom poukázať na potrebu vytvárania vhodných podmienok na uplatnenie sa žien v odvetviach vedy, technológií, strojárstva a matematike (tzv. STEM). „Samotná diplomacia expanduje do odvetví, v ktorých sú znalosti z oblasti prírodných vied veľkým prínosom. Príkladom sú klimatická, energetická, ale aj ekonomická a inovačná diplomacia. Chceme aj v týchto oblastiach pomôcť k zviditeľneniu úspešných žien a dievčat pôsobiacich v rôznych vedných odboroch, hovorí štátna tajomníčka Ingrid Brocková.

Spomedzi mnohých známych žien pôsobiacich vo vede možno spomenúť napr. laureátky Ceny L’Oréal udeľovanej v spolupráci s UNESCO – Martinu Gálikovú, Vlastu Demečkovú či Dominiku Fričovú, astrobiologičku Michaelu Musilovú, astrofyzičku Michaelu Brchnelovú alebo vedkyne zastupujúce Slovenskú republiku v medzinárodných expertných výboroch UNESCO ako napr. Vladimíru Fabriciusovú pôsobiacu v Medzinárodnom poradnom výbore pre biosférické rezervácie.

Nevyhnutné je spojiť sily s ďalšími iniciatívami na podporu vzdelávania a zamestnávania žien vo vede a výskume na národnej i medzinárodnej úrovni. „Ambíciou našich vlastných aktivít v oblasti verejnej a ekonomickej diplomacie, akými sú napr. Inovačné dni, je podporiť aj využitie potenciálu a vyzdvihnúť prínosy plnohodnotného zapojenia žien vo výskume,“ dodala Ingrid Brocková. Aktívne v tejto oblasti sú aj zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vo svete. Stála misia SR pri OSN v New Yorku participuje už po tretí rok ako spoluorganizátor podujatia venovaného Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede.

Fakty z Hlbokej – niekoľko faktov o ženách a dievčatách vo vede

Podľa údajov UNESCO (UNESCO SCIENCE REPORT towards 2030) je vo svete podiel žien medzi vedcami na úrovni 33,3%. Podiel žien zastávajúcich seniorné pozície vo vede v Európe je len na úrovni 11%.·V Európe je podiel žien vo vede a výskume na úrovni okolo 35%, na Slovensku o čosi vyšší, na úrovni 41%, čím sa zaraďujeme na 8. miesto v rámci EÚ.

Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Podľa štatistík OECD (OECD Science, Technology and Innovation Scoreboard) je vo výskume v súkromnom sektore na Slovensku podiel žien 16%, vo vládnom výskume 50% a vo výskume na vysokých školách 46%. Podiel absolventov doktorandského štúdia je na Slovensku vo všetkých odboroch vyrovnaný, no v oblasti technických a prírodných vied tvoria ženy len 38% absolventov doktorandského štúdia. Ešte nižšie štatistiky zastúpenia žien sa ukazujú v technických vedách (14,1%) a osobitne v oblasti informačných a komunikačných technológií (5%).·

Štatistiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) poukazujú na negatívny efekt stereotypov pri voľbe ďalšieho štúdia a kariérnych perspektív. V krajinách OECD je v dôsledku toho len jedna z troch absolventov technických odborov žena, v prípade IT odvetví jedna z piatich absolventov, a len 4,7 % dievčat oproti 18% chlapcov vo veku 15 rokov očakáva, že sa uplatní v technickom alebo IT odvetví.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices