roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové nariadenie Európskej komisie má naďalej zabezpečiť bezplatný roaming v EÚ

Komisia v stredu navrhla nové nariadenie o roamingu, aby mohli občania pri cestovaní v EÚ naďalej využívať roaming bez dodatočných poplatkov. V situácii, keď sa neodporúčajú cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, ide o významný krok v príprave na lepšiu budúcnosť. Novým nariadením sa predĺži platnosť súčasných pravidiel, ktorá sa skončí v roku 2022, o ďalších 10 rokov. Takisto zabezpečí lepšie roamingové služby pre cestujúcich. Spotrebitelia budú mať napríklad v zahraničí nárok na rovnako kvalitné a rýchle mobilné sieťové pripojenie ako doma, ak sú k dispozícii rovnocenné siete. Nové pravidlá zabezpečia aj efektívny prístup k tiesňovým službám vrátane lepšej informovanosti o alternatívnych prostriedkov pre ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšia informovanosť spotrebiteľov o možných poplatkoch za využívanie služieb s pridanou hodnotou v rámci roamingu.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Kdekoľvek v Európe sa môžeme spojiť s našimi blízkymi, vybaviť pracovné hovory a podeliť sa o skúsenosti bez obáv z vysokých účtov. Zrušenie roamingových poplatkov je ukážkovým príkladom toho, ako EÚ zabezpečuje prepojenie pre milióny občanov a zlepšuje ich život. Nové pravidlá zaručia roaming bez dodatočných poplatkov a prinesú ďalšie výhody.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Milióny Európanov využívajú výhody roamingu v celej EÚ bez dodatočných poplatkov. Ide o etablovaný a úspešný základ jednotného trhu. Počas európskeho digitálneho desaťročia musí mať každý občan kdekoľvek v Európe možnosť špičkového pripojenia v rovnakej kvalite ako doma. Dnes potvrdzujeme záväzok voči našim občanom. Súčasne pracujeme na podpore investícií do vhodnej infraštruktúry.“

Roaming za vnútroštátne ceny

Podľa nového prieskumu Eurobarometra polovica Európanov s mobilným telefónom cestovala za posledné dva roky do inej krajiny EÚ. Vďaka súčasnému nariadeniu o roamingu boli od 15. júna 2017 zrušené roamingové poplatky v EÚ a odvtedy takmer 170 miliónov občanov využíva bezplatný roaming a výhody nepretržitého pripojenia počas cestovania na jednotnom trhu. Využívanie dátového roamingu sa v lete 2019 v porovnaní s letom pred zrušením roamingových príplatkov (leto 2016) 17-násobne zvýšilo. Rýchly a výrazný nárast roamingovej prevádzky od júna 2017 svedčí o tom, že zrušenie roamingových poplatkov vyvolalo dopyt cestujúcich po mobilných službách vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Platnosť súčasných pravidiel uplynie 30. júna 2022 a podmienky na trhu mobilných telekomunikácií stále neprispievajú k udržateľnému roamingu za vnútroštátne ceny pre všetky podniky a zákazníkov cestujúcich v rámci EÚ. Preto je dôležité predĺžiť platnosť týchto pravidiel.

Rovnaká kvalita služieb doma a v zahraničí

Podľa najnovších údajov Eurobarometra 33 % ľudí uviedlo, že pri cestovaní do zahraničia v rámci EÚ zaznamenali nižšiu rýchlosť mobilného internetu, než majú zvyčajne v domovskej krajine, a 28 % uviedlo, že štandard siete bol nižší ako doma (napr. 3G namiesto 4G). Cieľom dnešných navrhovaných pravidiel je zabezpečiť, aby občania a podniky využívali v zahraničí služby rovnakej kvality ako doma. Preto ak majú v zmluve 4G, resp. čoraz častejšie 5G rýchlosť, v rámci roamingu by nemali by mať nižšie sieťové rýchlosti bez ohľadu na to, aké siete sú k dispozícii. Pokiaľ ide o služby 5G, spotrebitelia musia dopredu vedieť, že počas roamingu môžu využívať určité aplikácie a služby. Operátori v navštívenej krajine by navyše mali na základe odôvodnenej žiadosti o veľkoobchodný prístup k roamingu sprístupniť všetky sieťové technológie a generácie.

Viac..  Martin Hojsík: Spotrebitelia čelia obrovskému množstvu zavádzajúcich informácií

Efektívny prístup k tiesňovým službám v zahraničí

Cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť, aby zákazníci v rámci roamingu mali bezproblémový a bezplatný prístup k tiesňovým službám a prenosu informácií o polohe volajúceho, a to aj inými prostriedkami než hlasovými hovormi, ako napr. cez SMS alebo tiesňové aplikácie. Cestujúci by v navštívenej krajine EÚ mali byť informovaní aj o iných spôsoboch prístupu k tiesňovým službám vrátane tých, ktoré sú určené pre osoby so zdravotným postihnutím.

Žiadne nečakané vysoké náklady a účty

Cestujúci by v rámci roamingu mali mať možnosť dôverne využívať čísla služieb s pridanou hodnotou, ako sú napríklad služby technickej podpory, starostlivosti o zákazníkov v prípade leteckých spoločností či poisťovní, alebo dokonca bezplatné telefónne čísla, ktoré môžu byť spojené s neočakávanými roamingovými poplatkami. Podľa nových pravidiel roamingu musia operátori spotrebiteľom poskytnúť dostatočné informácie o zvýšených nákladoch, ktoré by im mohli vzniknúť pri využívaní služieb s pridanou hodnotou v rámci roamingu.

Udržateľnosť roamingu pre operátorov

Nové pravidlá zabezpečia, aby roaming bez poplatkov a väčšie výhody pre spotrebiteľov boli udržateľné pre operátorov. Pravidlá budú zahŕňať ďalšie zníženie veľkoobchodných roamingových cien, ktoré si operátori účtujú navzájom za používanie vlastných sietí, keď ich zákazníci cestujú do zahraničia. Cenové stropy medzi operátormi sú nastavené na úrovni, ktorá im umožní pokryť náklady na poskytovanie roamingových služieb. Zároveň zachováva stimuly na investovanie do sietí a zabraňuje narušeniu domácej hospodárskej súťaže na trhoch navštívených krajín.

Súvislosti

Komisia nedávno preskúmala nariadenie, ktorým sa od júna 2017 zrušili roamingové poplatky na počiatočné obdobie piatich rokov. Zo správ o preskúmaní vyplynulo, že politiky „primeraného využívania“ alebo opatrenia, ktoré môžu operátori prijať na zabránenie zneužívaniu roamingu, a systém výnimočných výnimiek z pravidiel fungujú tak, že zabraňujú negatívnym účinkom na vnútroštátne trhy, operátorov a spotrebiteľov. Podľa záveru preskúmania sú opatrenia na reguláciu cien medzi operátormi stále potrebné na zabezpečenie udržateľnosti roamingu. Okrem toho sa potvrdilo, že dopyt po mobilných službách počas cestovania v EÚ/EHP od zrušenia roamingových poplatkov rýchlo rástol. Komisia v rámci svojho preskúmania uskutočnila od júna do septembra 2020 aj verejnú konzultáciu, aby získala názory na maloobchodné a veľkoobchodné roamingové služby a na vplyv predĺženia platnosti uvedených pravidiel.

O mam

Odporúčame pozrieť

Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Dajte nevyužívaným mobilným zariadeniam nový život v rukách ukrajinských zdravotníkov, učiteľov či študentov. Úrady na …

Consent choices