Erasmus. PHOTO: EK

Priority programu Erasmus+ na najbližších sedem rokov

Čo prinesie nový program Európskej únie  Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch? SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport intenzívne pripravujú implementáciu nového programu Erasmus+ 2021 – 2027 na Slovensku. Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej Únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda prinesie nový Erasmus+ už v tomto roku?

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+  je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým.  Druhou je digitálna transformácia, ktorá je orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. K novinkám patrí aj environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie a poslednou je aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

„Veľmi vítam ďalšie pokračovanie programu Erasmus+. Považujem ho za výbornú príležitosť pre žiakov, študentov, pedagógov aj zamestnancov škôl. Je to šanca získať nové skúsenosti, zdokonaliť sa v jazykových či iných zručnostiach a spoznať krajiny Európskej únie. Určite vyzývam mladých ľudí, ako aj zamestnancov škôl, aby tento program využili,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Viac..  Komisia zaregistruje iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu"

Program Erasmus+ je považovaný za jednu z najúspešnejších európskych iniciatív. Podpredseda Komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života, uviedol: „Erasmus je najsymbolickejším programom Európy – skutočným klenotom európskeho projektu. Generácie mladých ľudí, ktorí sa na Erasme zúčastnili, stelesňujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí.“ Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa program Erasmus+ 2021 – 2027 stáva kľúčovým pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 či dôležitou súčasťou Európskeho programu zručností a implementácii Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. Cieľom tohto programu je tak mobilizovať sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu, podporiť partnerstvá v oblasti zručností, zvyšovať kvalifikácie, rekvalifikovať sa a umožniť ľuďom učiť sa počas celého života.

Program Erasmus+ vstupuje do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe. O všetkých novinkách a výzvach budú postupne informovať Národné agentúry programu Erasmus+ na Slovensku ( SAAIC a IUVENTA), informácie o programe rovnako nájdete na webstránke www.erasmusplus.sk a na oficiálnych webstránkach Európskej komisie.

O mam

Odporúčame pozrieť

komisia

Komisia zaregistruje iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu“

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „My Voice, My Choice: For Safe …

Consent choices