Kyriakides
Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides. PHOTO: © European Union.

Vyhlásenie komisárky Kyriakidesovej po preskúmaní vakcíny AstraZeneca proti Covid-19

V nadväznosti na preskúmanie vakcíny AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19, ktoré vykonala Európska agentúra pre lieky 18. marca 2021, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová vydala toto vyhlásenie: „Pre očkovanie je kľúčová bezpečnosť a dôvera v očkovacie látky. Prioritou Komisie bola vždy bezpečnosť a účinnosť každej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorá bola schválená na používanie v EÚ. Preto sme zabezpečili, aby všetky vakcíny prešli pred podaním prísnou a nezávislou kontrolou bezpečnosti vykonávanou Európskou agentúrou pre lieky. Na tomto sme absolútne trvali. Podmienečné povolenie EÚ na uvedenie na trh si vyžaduje aj spoľahlivý systém dohľadu nad liekmi, aby sa zabezpečilo, že neprehliadneme žiaden prípadný problém súvisiaci s liekom, aj keď je zriedkavý.
Ako Európska agentúra pre lieky dnes jasne uviedla, prínosy vakcíny v boji proti COVID-19 naďalej prevyšujú riziká vedľajších účinkov. Ide o účinnú a bezpečnú očkovaciu látku, ktorá vo veľkej miere prispieva k úsiliu o riešenie vplyvu ochorenia COVID-19 a veľmi závažných zdravotných rizík nákazy. Očkovanie je jedným z našich najsilnejších prostriedkov na ukončenie pandémie a všetci musíme pokračovať v našom úsilí zabezpečiť čo najrýchlejšie nasadenie a zároveň zabezpečiť, aby dôsledné monitorovanie bezpečnosti pokračovalo v rámci procesu dohľadu nad liekmi v EÚ.“
Viac..  Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

Komisia prijala siedmu správu o pokroku vo vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 …

Consent choices