Vestager, Breton
Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margarethe Vestager a Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

Digitálny deň 2021: Krajiny EÚ sa zaviazali k podpore kľúčových digitálnych iniciatív

Ministri z členských štátov EÚ na online Digitálnom dni 2021 podpísali tri vyhlásenia s cieľom spojiť úsilie a zdroje na podporu medzinárodnej pripojiteľnosti, stimuláciu zavádzania čistých digitálnych technológií a zlepšenie regulačného prostredia pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. Tieto konkrétne záväzky pomôžu urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy a prispejú k vízii a cieľom európskeho digitálneho desaťročia.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešné nové záväzky posilňujú našu spoločnú ambíciu, aby bol prístup k digitalizácii orientovaný na ľudí. Vyhlásenia, ktoré podpísali viaceré členské štáty, konsolidujú záväzky v troch oblastiach – pripojiteľnosť, startupy a čisté digitálne technológie – a podporujú našu ambíciu smerovať ku konkurencieschopnejšej, inkluzívnejšej a zelenšej Európe.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Digitálny deň je pre členské štáty dôležitou príležitosťou na diskusiu o kľúčových digitálnych cieľoch. Nové záväzky, ktoré dnes členské štáty prijali, sú zároveň dôkazom odhodlania EÚ spolupracovať na posilňovaní poprednej pozície v digitálnej sfére do roku 2030.

Portugalský minister hospodárstva a digitálnej transformácie Pedro Siza Vieira uviedol: „Portugalské predsedníctvo Rady chce zohrať rozhodujúcu úlohu pri urýchľovaní digitálnej transformácie. Veríme, že dnešné záväzky členských štátov pomôžu Európe vyprofilovať sa ako globálny digitálny líder, v zmysle stratégie digitálneho desaťročia.“

Na štvrtom ročníku Digitálneho dňa, ktorý organizuje Komisia a portugalské predsedníctvo Rady sa stretli poslanci Európskeho parlamentu, ministri z členských štátov, výkonní predstavitelia odvetvia a viaceré ďalšie zainteresované strany. Zúčastnené členské štáty prijali konkrétne záväzky v troch kľúčových oblastiach – pripojiteľnosť, startupy a čisté digitálne technológie.

Pripojiteľnosť: Európa využije svoje dátové brány na posilnenie globálnych sietí pripojiteľnosti

27 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o európskych dátových bránach ako kľúčovom prvku digitálneho desaťročia EÚ, v ktorom sa zaviazali posilniť pripojiteľnosť medzi Európou a jej partnermi v Afrike, Ázii, európskom susedstve a Latinskej Amerike. Dôraz sa bude klásť na pozemné a podmorské káble, satelity a sieťové spojenia v záujme intenzívnejšej a zabezpečenej výmeny údajov. EÚ už má prísne normy ochrany údajov a kvalitné interné prepojenia. Vďaka zlepšeniu svojich globálnych spojovacích sietí sa môže stať bezpečným a agilným svetovým dátovým centrom.

Startupy: Startupy a scaleupy budú môcť využiť osvedčené postupy

25 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o norme „EU Startup Nations“ s cieľom zabezpečiť, aby všetky európske začínajúce a rozširujúce sa podniky mohli využiť osvedčené postupy úspešných startupových ekosystémov. Na tento účel Komisia spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami z odvetvia identifikovala viacero osvedčených postupov, ktoré prispievajú k vhodnému prostrediu pre rast. Patrí medzi ne spracovanie žiadostí o víza pre talenty z tretích krajín, fiškálny prístup k opciám na akcie a navyšovanie a diverzifikácia súkromného kapitálu. Cieľom je, aby sa tieto postupy stali všeobecným pravidlom a ústredným prvkom prechodu EÚ na udržateľné, digitálne a odolné hospodárstvo.

Zelená digitálna transformácia: mobilizácia investícií do čistých digitálnych technológií

26 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o zelenej a digitálnej transformácii EÚ s cieľom urýchliť nasadenie zelených digitálnych technológií v prospech životného prostredia. Členské štáty budú spolupracovať na urýchlení zavádzania a vývoja pokročilých digitálnych technológií, ako sú 5G a 6G, optické vlákna, vysokovýkonná výpočtová technika či internet vecí, ktoré sú kľúčom ku klimatickej neutralite a podpore zelenej a digitálnej transformácie v prioritných sektoroch ako energetika, doprava, výroba, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a stavebníctvo. Medzi ďalšie sféry činnosti patrí podpora zeleného cloudu, umelej inteligencie a technológií blockchainu, ako aj udržateľného hardvéru, zeleného verejného obstarávania, ale aj podpora startupov a MSP pôsobiacich v oblasti zelených technológií.

Viac..  EÚ obvinila Metu z porušovania zákona o digitálnych trhoch

Okrem toho sa do „Európskej zelenej digitálnej koalície“ zapojilo 26 výkonných riaditeľov z odvetvia IKT, ktorí sa v mene svojich spoločností zaviazali výrazne znížiť ich uhlíkovú stopu do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Medzi riešenia patria investície do vývoja energeticky a materiálovo efektívnejších digitálnych technológií, spolupráca s príslušnými mimovládnymi a odbornými organizáciami na meraní a monitorovaní čistého environmentálneho vplyvu zelených digitálnych riešení a mnohé ďalšie. Napokon sa zaväzujú k spolupráci s ďalšími lídrami odvetvia na tvorbe usmernení pre zavádzanie zelených digitálnych riešení, s cieľom urýchliť dosahovanie udržateľnosti sektorov ako energetika, doprava, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Súvislosti

Digitálny deň oslavuje v roku 2021 štvrté výročie. Podujatie sa naposledy konalo v roku 2019 a bolo zamerané na inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvodigitalizáciu kultúrneho dedičstva a podporu účasti žien v digitálnom a technologickom sektore. Odvtedy tieto iniciatívy výrazne pokročili:

O mam

Odporúčame pozrieť

komisia

Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Európska komisia prijala zmenu usmernení o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“), aby členským štátom umožnila …

Consent choices