rasizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

I. Korčok: Musíme sa postaviť proti extrémistickým hnutiam podporujúcim rasizmus, xenofóbiu či rasovú neznášanlivosť

Vyhlásenie MZVEZ SR pri príležitosti medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie:

V nedeľu, 21. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie. Téma boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je jednou z priorít Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv. Slovensko sa v tejto oblasti angažovalo aj počas členstva v Rade OSN pre ľudské práva (2018 – 2020) a jej význam vníma aj v súvislosti s kandidatúrou do Hospodárskej a sociálnej rady OSN na roky 2023 – 2025.

Rasistické extrémistické hnutia založené na ideológiách, ktoré sa snažia presadzovať populistické, či nacionalistické programy, sa šíria v rôznych častiach sveta, čím podporujú rasizmus, rasovú diskrimináciu, xenofóbiu a s tým súvisiacu neznášanlivosť. Preto je nutné aktívne vystupovať proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a iným formám intolerancie doma, spolu s našimi partnermi v EÚ a v každej multilaterálnej platforme,“ zdôraznil minister Ivan Korčok.

Podporujeme rovnosť, spravodlivosť a participáciu dotknutých menšín v rozhodovacích procesoch. „Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína rasovej nadradenosti je vedecky nepravdivá, morálne odsúdená, spoločensky nespravodlivá a nebezpečná a musí byť odmietnutá spolu s teóriami, ktoré sa snažia určiť existenciu oddelených ľudských rás,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Spolu s EÚ sa hlásime k varovaniu, že pandémia COVID-19 odhalila pretrvávanie rasizmu a diskriminácie v našich spoločnostiach a ďalej prehĺbila existujúce ťažkosti, niekedy zvyšujúci tlak na menšiny. Vítame posilnený Strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov schválený Európskou komisiou 7. októbra 2020. Ten presadzuje začlenenie Rómov v štyroch oblastiach sektorovej politiky, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie.

Viac..  FRA: Osoby tmavej pleti čelia v EÚ rastúcej diskriminácii a rasizmu

Slovenská republika si spolu s viac ako 130 štátmi pripomenula Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie aj na pôde 46. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Spoločné vyhlásenie konštatuje, že boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej netolerancie a riešenie rasovej nerovnosti sú výzvami, ktorým čelí každý štát a ktoré možno prekonať solidaritou a spoluprácou. Štáty vítajú úsilie orgánov OSN, najmä Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie zaoberať sa otázkou rasizmu a rasovej diskriminácie. Opakujú tiež výzvu na ratifikáciu a plnú implementáciu Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

moslimovia

FRA: Osoby tmavej pleti čelia v EÚ rastúcej diskriminácii a rasizmu

Osoby tmavej pleti čelia v EÚ čoraz väčšej diskriminácii. Správa Agentúry Európskej únie pre základné …

Consent choices