Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje mechanizmus transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín

Európska komisia v stredu zaviedla zásady reciprocity a proporcionality ako nové kritériá, ktoré treba zohľadniť pri povoľovaní vývozu v rámci mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tento systém výrazne zlepšil transparentnosť vývozu. Cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby mali občania EÚ včasný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, však stále nie je splnený.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „EÚ je hrdá na to, že je domovom výrobcov vakcín, ktorí dodávajú svoje výrobky nielen občanom EÚ, ale zároveň ich vyvážajú do celého sveta. V čase, keď naše členské štáty čelia tretej vlne pandémie a nie každá spoločnosť plní zmluvu, ktorú uzavrela, zostáva EÚ jediným významným výrobcom OECD, ktorý pokračuje vo vývoze vakcín vo veľkých množstvách do desiatok krajín. Vakcíny by však mali prúdiť oboma smermi. Európska komisia preto do existujúceho povoľovacieho mechanizmu EÚ zavedie zásady reciprocity a proporcionality. EÚ má vynikajúce portfólio rôznych vakcín a zabezpečili sme viac než dosť dávok pre celú populáciu. Musíme však zabezpečiť, aby tieto vakcíny pre občanov EÚ boli dodané včas a v dostatočnom množstve. Na každom jednom dni záleží.“

Smerom k väčšej transparentnosti, reciprocite a proporcionalite

Novým nariadením sa zavádzajú dve zmeny existujúceho mechanizmu. Po prvé, okrem posúdenia vplyvu plánovaného vývozu na plnenie predbežných kúpnych zmlúv, ktoré EÚ uzavrela s výrobcami vakcín, by členské štáty a Komisia mali zohľadniť aj tieto kritériá:

  • reciprocita – obmedzuje cieľová krajina svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu, či už zákonom alebo inými prostriedkami? a
  • proporcionalita – sú podmienky prevládajúce v cieľovej krajine lepšie alebo horšie než v EÚ, najmä pokiaľ ide o jej epidemiologickú situáciu, mieru zaočkovanosti a prístup k vakcínam?

Členské štáty a Komisia by mali posúdiť, či požadovaný vývoz nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť dodávok vakcín a ich zložiek v Únii.

Po druhé, s cieľom získať úplný obraz o obchode s vakcínami zahŕňa nový akt 17 krajín, ktoré boli predtým vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia*.

EÚ je aj naďalej odhodlaná podporovať medzinárodnú solidaritu, a preto budú z tohto režimu naďalej vylúčené dodávky vakcín určené na humanitárnu pomoc alebo pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami, ktoré sú na zozname týkajúcom sa záväzkov predbežného nákupu v rámci nástroja COVAX.

Režim vývozných povolení

Tento vykonávací akt je cielený, primeraný, transparentný a dočasný. Je v plnom súlade s medzinárodným záväzkom EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20 a v súlade s návrhom EÚ v rámci iniciatívy WTO v oblasti obchodu a zdravia. Členské štáty rozhodujú o žiadostiach o povolenie v súlade so stanoviskom Komisie.

Od začiatku fungovania tohto mechanizmu bolo schválených 380 žiadostí o vývozné povolenie do 33 rôznych destinácií v celkovom objeme približne 43 miliónov dávok. Zamietnutá bola iba jedna žiadosť. Hlavnými vývoznými destináciami sú Spojené kráľovstvo (približne 10,9 milióna dávok), Kanada (6,6 milióna), Japonsko (5,4 milióna), Mexiko (4,4 milióna), Saudská Arábia (1,5 milióna), Singapur (1,5 milióna), Čile (1,5 milióna), Hongkong (1,3 milióna), Kórea (1 milión) a Austrália (1 milión).

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Európska komisia predstavila 17. júna 2020 európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou predbežných kúpnych zmlúv výmenou za právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa považujú za preddavok za vakcíny, ktoré v skutočnosti nakupujú členské štáty. Predbežná kúpna zmluva je teda počiatočnou investíciou znižujúcou riziko, výmenou za ktorú sa spoločnosť zaväzuje predbežne vyrábať vakcínu, a to aj pred tým, než získa povolenie na uvedenie na trh. Mali by sa tak zaistiť rýchle a plynulé dodávky ihneď po udelení povolenia.

Komisia k dnešnému dňu podpísala predbežné kúpne zmluvy so šiestimi spoločnosťami (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac a Moderna), čím si zaistila prístup k takmer 2,6 miliardy dávok. Zároveň sa pokročilo aj v rokovaniach s ďalšími dvoma spoločnosťami. Štyri zmluvy so spoločnosťami, ktorých vakcíny dostali podmienečné povolenie na uvedenie na trh, sa týkajú viac ako 1,6 miliardy dávok.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ukrajina žiada eurokomisiu o kompenzácie pre poľnohospodárov za vývoz obilia

Ukrajina požiadala Európsku komisiu (EK) o vyplatenie kompenzácií ukrajinským poľnohospodárom za dodávky obilia do európskych …

Consent choices