wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2021

M. Wiezik vyzýva Radu a Komisiu na odmietnutie ďalších reštrikcií marketingu rastlinných potravín v EÚ

Poslanec EP Michal Wiezik (EPP, SPOLU) vyzýva Radu a Komisiu na odmietnutie ďalších reštrikcií marketingu rastlinných potravín v EÚ:

„Európsky parlament hlasoval o svojej pozícii k reforme SPP v októbri 2020, ktorá viedla k prijatiu viacerých problematických návrhov. Jedným z nich je návrh 171 (amendment 171z legislatívneho návrhu o Spoločnej Organizácii Trhu poľnohospodárskej politiky EÚ,  tzv CMO. Ak sa tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijme v rámci trialógov, okliešti právo spotrebiteľov na informácie a vážne znevýhodní výrobcov rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171 bol navrhnutý na základe nesprávnej analýzy motivácie spotrebiteľa. Zástancovia návrhu tvrdia, že mnohí spotrebitelia kupujú rastlinnú alternatívu mlieka omylom, pretože si neuvedomujú, že nejde o mliečny výrobok. Je to špekulatívne tvrdenie. Primárnou motiváciou zákazníka je neochota konzumovať mliečne výrobky z etických alebo zdravotných dôvodov. Označenie rastlinných výrobkov na etiketách jasne deklaruje, že ide o rastlinnú alternatívu k syru, mlieku alebo jogurtu.

Pozmeňujúci návrh dramaticky rozširuje existujúce obmedzenia chránených označení mlieka a mliečnych výrobkov zavedením nových zákazov pre rastlinne náhrady. Podľa tohto návrhu nebude možné uvádzať na rastlinných alternatívach informácie typu „vhodné pre alergikov na mlieko“, obmedzené má byť objasnenie povahy produktu, napríklad „tento výrobok neobsahuje žiadne mlieko“, návrh zakazuje používať výrazy ako „krémový“ alebo „maslový“, aj používanie obalov podobných tým, ktoré sa používajú na mliečne výrobky a ilustračné obrázky evokujúce mlieko (napr. foto raňajkových cereálií zalievaných rastlinným nápojom).

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Zákaz používania rozpoznateľných názvov pre alternatívy mliečneho pôvodu na báze rastlín nielenže odporuje cieľom EÚ v oblasti verejného zdravia a podpore zdravej výživy – je v priamom rozpore s cieľmi trvalej udržateľnosti Európskeho zeleného dohovoru a stratégie Z farmy na stôl.

Návrh 171 sa odvoláva na iracionálnu cenzúru zo strany mliekarenského priemyslu. Odvetvie rastlinných alternatív mlieka v posledných rokoch zaznamenáva v EÚ výrazný nárast. Komunita výrobcov rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom ako aj Európske spotrebiteľské fóra a neziskové organizácie už dlhší čas vyjadrujú obavy z ďalších zákazov pre tento sektor.

V liste adresovanom Komisárovi pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu a predsedajúcej portugalskej ministerke poľnohospodárstva Marii do Céu Antunes, ktorý podpísalo 34 europoslancov z 5 frakcií vyjadrujeme názor, že nie je potrebné obmedzovať označovanie rastlinných produktov. Sme presvedčení, že postačujú súčasné právne predpisy. Zároveň upozorňujeme, že zavedenie ďalších obmedzení pri uvádzaní týchto výrobkov na trh zastaví rast odvetvia, ktoré hrá zásadnú úlohu pri zvyšovaní udržateľnosti našich potravinových systémov.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Zvyšky pesticídov boli vlani najčastejšie v potravinách z krajín mimo EÚ

Zvyšky pesticídov sa v roku 2022 najčastejšie v SR zistili v potravinách dovezených z tretích …

Consent choices