wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: FB MW.

Michal Wiezik: Zložitá politika okolo lesov Európy

Zelená taxonómia má zadefinovať, ktoré investície sú vo vzťahu ku klíme udržateľné a ktoré nie. Okrem iného rieši aj to, či je udržateľné lesníctvo a využívanie biomasy. Žiaľ ukazuje sa, že lobbing a snaha o zachovanie súčasného stavu bezo zmeny, má taký veľký vplyv, že ohrozuje vedeckú objektívnosť tohto dokumentu.

Najnovšie na to veľmi rázne upozornilo deväť poradcov, ktorých si komisia k príprave dokumentu prizvala. Žiadajú Komisiu, aby svoj návrh zmenila, pretože to, čo navrhuje uniknutý dokument, je v rozpore s klimatickou vedou.
Upozorňujú na to, že v prípade, že politické rozhodovanie a lobbing budú nadradené vedeckým faktom, neostáva im nič iné, ako prehodnotiť svoje pôsobenie v úlohe poradcov.

Paralne s týmto apelom, bola na Komisiu zaslaná sťažnosť a žiadosť o urýchlené konanie voči Chorvátsku, ktoré za posledných desať rokov nelegálne zvýšilo ťažbu dreva v lesoch. Ťažbu navýšil národný lesnícky podnik Hrvatske šume, čo je ekvivalent našich Štátnych lesov. V súbore nelegálnych aktivít sa klasicky objavuje ťažba v chránených územiach, falšovanie dokumentov a zneužívanie údajných kalamít, na veľkoplošnú ťažbu. Z chorvátskych lesov takto „záhadne“ zmizlo najmenej sedemnásť miliónov kubíkov dreva, a vzniknutá škoda sa odhaduje na miliardu eur.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prichádza moment, kedy fond obnovy zvýši dane. Bohatým aj chudobným.

Trojlístok lesníckych tém uzatvára Rumunsko, voči ktorému aktuálne vedie Komisia konanie kvôli nadmernej ťažbe. To zavádza nový monitorovací systém, ktorý má snímať transporty dreva na lesných cestách. Dôvodom na toto opatrenie je fakt, že iba necelé 1% všetkých transportov dreva podlieha kontrole priamo v lese. Umožňuje to tak rozsiahlu nelegálnu ťažbu, a odvoz dreva nad rámec evidencie.

Tento rok bude v EÚ o lesoch. Veľmi záleží na tom, aby lesy boli súčasťou riešenia klimatickej a biodiverzitnej krízy. No je jasné, že súčasťou riešenia nebudú, ak ich aj naďalej budeme riadiť postupmi, ktoré sa na oboch krízach spolupodieľali.

Ide o Život!

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices