Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko bude podporovať adekvátne prijímanie cielených reštriktívnych opatrení EÚ

Slovenská republika bude podporovať adekvátne prijímanie cielených reštriktívnych opatrení – sankcií Európskej únie (EÚ) ako politického nástroja na vynútenie zmeny správania tretích krajín, fyzických a právnických osôb, ktoré nesú zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a základných slobôd. Vyplýva to z Bezpečnostnej stratégie SR. Tá je výsledkom spoločnej práce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy spolu s Kanceláriou prezidenta SR.

Z dokumentu zároveň vyplýva, že Slovensko bude podporovať aj zásadné posilnenie a zefektívnenie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v zmysle záujmu EÚ byť vplyvnejším aktérom na medzinárodnej scéne. Podporí tiež opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany. „Účasť v Stálej štruktúrovanej spolupráci (PESCO) Slovenská republika aktívne využije na budovanie vojenských spôsobilostí potrebných pre posilňovanie európskeho piliera transatlantickej bezpečnosti a obrany,“ uvádza sa v stratégii.

Podľa materiálu sa bude SR naďalej zúčastňovať na operáciách a misiách pod vedením EÚ a podporovať budovanie bezpečnostných a obranných spôsobilostí partnerských štátov, predovšetkým vo východnom a južnom susedstve. V Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa bude Slovensko zasadzovať za dodržiavanie a rozvoj existujúcich opatrení na budovanie dôvery a bezpečnosti, tiež aj režimu kontroly konvenčných ozbrojených síl v Európe. „Berúc do úvahy komplexný prístup k bezpečnosti zo strany OBSE bude Slovenská republika podporovať aj rozvoj ekonomickej spolupráce,“ priblížil dokument s tým, že SR bude podporovať aj zásady právneho štátu, ochranu ľudských práv či zabezpečenie dostatočných kapacít OBSE potrebných na predchádzanie, monitorovanie a riešenie konfliktov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy – prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Zavedenie COVID certifikátov uľahčilo pohyb po EÚ. Často sú podobné projekty spojené so vznikom novej, …

Consent choices