wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

M. Wiezik: Klietkové chovy by sa mali v EÚ ukončiť

Európsky parlament vo štvrtok usporiadal verejné vypočutie o európskej občianskej iniciatíve „End the Cage Age“ za účasti organizátorov tejto iniciatívy a troch európskych komisárov – Very Jourovej, podpredsedníčky EK zodpovednej za hodnoty a transparentnosť, Stelly Kyriakides, komisárky zodpovednej za  Zdravie a bezpečnosť potravín a Janusza Wojciechowskeho, komisára s portfóliom poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ide v poradí o šiestu úspešnú európsku občiansku iniciatívu (z celkového poctu 76), ktorá vyvolala veľkú odozvu medzi občanmi EU ako aj v kruhoch odbornej verejnosti.

V Iniciatíve vyzývajú občania EU Európsku komisiu, aby ukončila chov hospodárskych zvierat v klietkach a navrhla právne predpisy zakazujúce ich použitie. Rozsiahly vedecký výskum ukazuje, že klietkové chovy sú v rozpore s dobrými životnými podmienkami hospodárskych zvierat tak ako ich definuje smernica EÚ o poľnohospodárstve 98/58 / ES27.

Žiadny z klietkových systémov, ktorý bol doteraz navrhnutý, vrátane takzvaného „obohateného ustajnenia kolónií“, neposkytuje dostatočný priestor na zabezpečenie etologických potrieb hospodárskych zvierat. Napriek tomu každý rok viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat v EÚ nútime žiť v klietkach, a nevyhovujúcich ohradách.

Klietky sa využívajú na segregáciu jednotlivých zvierat, ktoré majú zo svojej podstaty sociálny charakter, napríklad chov králikov, teliat do 8 týždňov a prasníc na začiatku tehotenstva. Pri chove na mäso či vajcia naopak umiestňujeme zvieratá vo veľkých počtoch na malej ploche. Životný priestor jedného zvieraťa je často definovaný plochou s rozmerom hárku A4. Klietky nikdy nemôžu poskytnúť dobré životné podmienky, ani pri najlepšom možnom  manažmente chovu. Klietkové chovy sú synonymom utrpenia a často sa stavajú ohniskami zoonotických chorôb.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Preto je europoslanec Michal Wiezik (SPOLU/EPP) toho názoru, že klietkové chovy by sa mali v EÚ ukončiť s využitím  programov na zdieľanie vhodných postupov a s finančnou podporou farmárov, s cieľom uľahčiť im prechod na alternatívne systémy chovu bez klietok. Komerčné alternatívy, ktoré uspokojujú potreby všetkých chovaných druhov, poskytujú výrazne lepšie životné podmienky, a sú aj ekonomicky a produkčne úspešné, už dávno existujú.

Výzva 1,4 milióna občanov EÚ a viac ako 140 uznávaných vedcov na ukončenie DOBY KLIETKOVEJ sa stretla s veľkou odozvou zo strany komisie aj parlamentu, a verím že zásadne pomôže k zmene podmienok hospodárskych zvierat. Európska únia má šancu, podobne ako v klimatickej politike, byť inšpiráciou pre celý svet aj v oblasti zabezpečenia dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat a zavedenie udržateľného hospodárstva,“ myslí si europoslanec Wiezik.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: Sliepky sa nemajú chovať v klietkach

Dlhoočakávané vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín jasne konštatuje, že sliepky sa majú chovať …

Consent choices