Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Budúcnosť Európy je vo Vašich rukách – Vyjadrite svoj názor

Spolupredsedovia Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy (predstaviteľka portugalského predsedníctva v Rade EÚ, štátna tajomníčka pre európske záležitosti, A.P. Zacarias, podpredsedníčka Európskej komisie, D. Šuica a poslanec Európskeho parlamentu G.Verhofstadt), 19. apríla 2021 v Bruseli predstavia inovatívnu viacjazyčnú digitálnu platformu, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ.

„Po prvýkrát od vzniku Európskej únie môžu občania predložiť svoje nápady a vyjadriť svoj názor priamo na európskej úrovni,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí I. Korčok a dodal, že platforma je príležitosťou posilnenia participatívnej demokracie. „Spustenie digitálnej platformy, najmä v kontexte prebiehajúcej pandémie, je správnym krokom, ako preniesť Európanov do verejného priestoru a zapojiť ich do debát o našej spoločnej budúcnosti.“

Nová digitálna platforma má slúžiť ako centrálny digitálny priestor Konferencie. Prostredníctvom tohto nástroja budú môcť občania prezentovať svoje nápady, komentovať návrhy iných občanov, ako aj vytvoriť či zúčastniť sa spoločných podujatí. Navigácia medzi jednotlivými podujatiami bude zjednodušená prostredníctvom interaktívnej mapy. Vstupy a podujatia budú koncentrované do desiatich nosných okruhov a pokryjú témy ako: klimatické zmeny a životné prostredie; verejné zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanie; digitálna transformácia; základné práva a hodnoty, právny štát, bezpečnosť; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport; EÚ vo svete; demokracia v Európe.

Samotné vstupy a myšlienky občanov budú zhromažďované a analyzované prostredníctvom osobitného mechanizmu spätnej väzby. Ten zaručí, aby návrhy občanov boli následne prediskutované v rámci európskych panelových diskusií a plenárnych zasadnutí Konferencie. „Spätná väzba je kľúčová. Potrebujeme zabezpečiť, aby sa myšlienky našich občanov dostali do záverov a odporúčaní Konferencie,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus a vyzval občiansku spoločnosť na zapojenie sa do platformy. „Konferencia o budúcnosti Európy je aj o nás na Slovensku. Využime preto túto príležitosť otvorene diskutovať o tom, v akej Únii chceme žiť.“

Digitálna platforma je jedným z hlavných nástrojov občianskych konzultácií Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom programovom zameraní v decembri 2019. Oficiálne otvorenie Konferencie je naplánované dňa 9. mája 2021 pri príležitosti Dňa Európy v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Diskusia o budúcnosti Európy bude rovnako prebiehať na národnej úrovni. Aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa budú sústreďovať pod dva hlavné piliere, a to projekty zamerané na širšiu verejnosť pod značkou #MYSMEEÚ, ako aj celospoločenské odborné diskusie obnoveného Národného konventu o EÚ.

Viac..  Ekonomické prínosy členstva v EÚ sú významné, vyčíslili analytici NBS

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices