Minister životného prostredia SR Ján Budaj a Minister hospodárstva SR Richard Sulík. PHOTO: Úrad vlády

J. Budaj po zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu: Nastal čas pre zelenú transformáciu

Minister životného prostredia SR Ján Budaj  v utorok otvoril historicky prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Tá je odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády. Dohoda predstavuje novú stratégiu rastu do roku 2050, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre ďalšie generácie prostredníctvom transformácie hospodárstva.

Prvé zasadnutie Rady sa konalo na Úrade vlády SR. Rada má garantovať úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (životné prostredie, hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci), samospráv, akademickej obce, mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.

Po zasadnutí minister Ján Budaj zdôraznil,  že aj nové Programové vyhlásenie vlády podčiarkne  budovanie zelenšej a odolnejšej ekonomiky voči zmene klímy:

„Európska zelená dohoda je ambicióznym a zároveň nevyhnutným plánom pre zelenú transformáciu európskeho hospodárstva. Má zabezpečiť jeho ďalší rozvoj, pričom jeho prosperita a konkurencieschopnosť nebude založená na lineárnych modeloch výroby a spotreby. Bude vychádzať  práve z rešpektovania limitov planéty Zem,  stanovených vedcami,“ podčiarkol.

Podľa ministra ale problémy nepredstavuje „iba“ úbytok biodiverzity, či zmena klímy. Transformácia ekonomiky je nevyhnutná aj pre automatizáciu a technologický pokrok. Zanikajú pracovné miesta, ktoré boli ešte nedávno  v spoločnosti vážené, a tie budúce si možno ešte ani nevieme predstaviť, keďže zmenami prechádza celá spoločnosť, nielen  životné prostredie. „Je dôležité, aby sme pri prechode na zelené a digitálne hospodárstvo nezabudli budovať spravodlivú a odolnú spoločnosť, pripravenú na budúce výzvy,“ dodal minister Budaj s tým, že výsledkom činnosti Rady bude stratégia dosiahnutia klimatických cieľov a uhlíkovej neutrality.

Viac..  Martin Hojsík: Uhlíkové clo prináša férové podmienky pre priemysel, aj pre ľudí. VIDEOKOMENTÁR

Ako doplnil štátny tajomník Michal Kiča, dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody bude pre SR veľkou výzvou, keďže opatrenia sa dotknú všetkých odvetví nášho hospodárstva. „Hovoríme o investíciách do technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporovaní inovácií v priemysle, zavádzaní ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizovaní energetiky, zabezpečení vyššej energetickej účinnosti budov a o nevyhnutnej medzinárodnej spolupráci.“

Viac info o Európskej zelenej dohode nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel o rozpočte EÚ 2023: Hlavná ťarcha transformácie nemôže ostať na pleciach ľudí

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices