Minister životného prostredia SR Ján Budaj a Minister hospodárstva SR Richard Sulík. PHOTO: Úrad vlády

J. Budaj po zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu: Nastal čas pre zelenú transformáciu

Minister životného prostredia SR Ján Budaj  v utorok otvoril historicky prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Tá je odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády. Dohoda predstavuje novú stratégiu rastu do roku 2050, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre ďalšie generácie prostredníctvom transformácie hospodárstva.

Prvé zasadnutie Rady sa konalo na Úrade vlády SR. Rada má garantovať úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (životné prostredie, hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci), samospráv, akademickej obce, mimovládnych a odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii dohody.

Po zasadnutí minister Ján Budaj zdôraznil,  že aj nové Programové vyhlásenie vlády podčiarkne  budovanie zelenšej a odolnejšej ekonomiky voči zmene klímy:

„Európska zelená dohoda je ambicióznym a zároveň nevyhnutným plánom pre zelenú transformáciu európskeho hospodárstva. Má zabezpečiť jeho ďalší rozvoj, pričom jeho prosperita a konkurencieschopnosť nebude založená na lineárnych modeloch výroby a spotreby. Bude vychádzať  práve z rešpektovania limitov planéty Zem,  stanovených vedcami,“ podčiarkol.

Podľa ministra ale problémy nepredstavuje „iba“ úbytok biodiverzity, či zmena klímy. Transformácia ekonomiky je nevyhnutná aj pre automatizáciu a technologický pokrok. Zanikajú pracovné miesta, ktoré boli ešte nedávno  v spoločnosti vážené, a tie budúce si možno ešte ani nevieme predstaviť, keďže zmenami prechádza celá spoločnosť, nielen  životné prostredie. „Je dôležité, aby sme pri prechode na zelené a digitálne hospodárstvo nezabudli budovať spravodlivú a odolnú spoločnosť, pripravenú na budúce výzvy,“ dodal minister Budaj s tým, že výsledkom činnosti Rady bude stratégia dosiahnutia klimatických cieľov a uhlíkovej neutrality.

Viac..  Európska komisia navrhne ambicióznejšie ciele v boji proti klimatickej zmene

Ako doplnil štátny tajomník Michal Kiča, dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody bude pre SR veľkou výzvou, keďže opatrenia sa dotknú všetkých odvetví nášho hospodárstva. „Hovoríme o investíciách do technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporovaní inovácií v priemysle, zavádzaní ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizovaní energetiky, zabezpečení vyššej energetickej účinnosti budov a o nevyhnutnej medzinárodnej spolupráci.“

Viac info o Európskej zelenej dohode nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Vyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku …

Consent choices