Značký archívu: zelená transformácia

Eurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Vyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %).  Zároveň 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu a tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasí s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám. …

Viac ... »

Michal Šimečka: Zvádza sa obrovský súboj medzi EÚ, USA a Čínou

Dnes sme predstavili najkvalitnejší zelený program a tím v slovenskej politike. Pre kvalitu života ľudí na Slovensku je totiž úplne kľúčové, ako si poradíme s environmentálnymi a ekologickými krízami. Máloktorá téma ovplyvní našu budúcnosť tak, ako ich zvládnutie – a využitie príležitostí, ktoré sa spolu s nimi otvárajú Zelené tému …

Viac ... »

Robert Hajšel o rozpočte EÚ 2023: Hlavná ťarcha transformácie nemôže ostať na pleciach ľudí

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Komisia mení všeobecné pravidlá s cieľom uľahčiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu

komisia

Európska komisia schválila cielenú zmenu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách s cieľom ďalej uľahčiť, zjednodušiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu EÚ. Táto cielená zmena má spolu s novým dočasným krízovým a prechodným rámcom uľahčiť členským štátom poskytovanie potrebnej podpory kľúčovým odvetviam v súlade s priemyselným plánom v kontexte Zelenej dohody. Zmena všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v dôsledku …

Viac ... »

Putinova vojna urýchlila zelenú transformáciu Únie

Ruský vodca Vladimir Putin svojou vojnou na Ukrajine nevedomky urýchlil zelenú transformáciu Európskej únie (EÚ), pričom 27-členný blok počas ostatného roka znížil svoju závislosť od ruských fosílnych palív a zvýšil používanie obnoviteľnej energie. V utorok to pre agentúru AP povedal výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. „Európska únia teraz chápe, …

Viac ... »

Eurobarometer: Európski občania podporujú spravodlivú zelenú transformáciu

EU, ludia

Európska komisia uverejnila osobitný prieskum Eurobarometra o vnímaní spravodlivosti zelenej transformácie. Prieskum bol uskutočnený v období od mája do júna 2022. Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) podporuje zelenú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne. V súčasnosti je však len 46 % Európanov presvedčených, že do roku 2050 budú udržateľné zdroje …

Viac ... »

Z modernizačného fondu plynú investície vo výške 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

Z modernizačného fondu sa sprístupnili 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené na obdobie do roku 2030. Investície sa potvrdili v Rumunsku …

Viac ... »

M. Beňová: Zelená transformácia nesmie ohrozovať pracovné miesta

Plénum Európskeho parlamentu sa bude na tohto týždňovom zasadnutí zaoberať aj viacerými návrhmi legislatívnych predpisov zameraných na boj proti zmene klímy a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov. Tie sú súčasťou balíka Fit for 55, ktorý má pomôcť znižovaniu emisií do roku 2030 aspoň o 55 percent a následne prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku …

Viac ... »

Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti priemyselných emisií: nasmerovanie priemyslu na zelenú transformáciu

priemysel

Komisia predložila návrhy na aktualizáciu a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách, ktorá je kľúčovou legislatívou, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu znečisťovania. Aktualizované pravidlá pomôžu usmerniť priemyselné investície potrebné na transformáciu Európy zameranú na vybudovanie konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva s nulovým znečisťovaním do roku 2050. Ich cieľom je stimulovať inovácie, odmeňovať …

Viac ... »

EK chce preskúmať politiku hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu

komisia

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha politiky hospodárskej súťaže pre cestu k obnove Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolný jednotný trh. V oznámení sa zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže je schopná prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam, politickým prioritám a potrebám zákazníkov: napríklad Komisia dnes prijala …

Viac ... »

Zelená transformácia Európy: EK investuje 1,5 miliardy eur do projektov čistých technológií

emisie

Komisia otvorila druhú výzvu na predkladanie návrhov zameranú na veľké projekty financované z inovačného fondu. Ide o jeden z najväčších svetových programov na demonštráciu inovačných nízkouhlíkových technológií, ktorý je financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude …

Viac ... »

M. Beňová: Zelená transformácia musí zohľadňovať špecifiká jednotlivých štátov

Európsky právny predpis v oblasti klímy má byť kľúčovým nástrojom zelenej transformácie Európy. Plénum Európskeho parlamentu sa vo štvrtok zaoberalo jeho znením, ktoré je výsledkom predbežnej dohody medzi parlamentom a Radou EÚ zastupujúcou záujmy jednotlivých členských štátov. „Úspešná tranzícia smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu sa musí uskutočniť nielen ekologicky, ale aj …

Viac ... »

J. Budaj po zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu: Nastal čas pre zelenú transformáciu

Minister životného prostredia SR Ján Budaj  v utorok otvoril historicky prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Tá je odborným, poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády. Dohoda predstavuje novú stratégiu rastu do roku 2050, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre ďalšie …

Viac ... »

Nové partnerstvá v rámci EÚ a investície takmer 10 miliárd do zelenej a digitálnej transformácie

zamestnanci, priemysel

Komisia navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške takmer 10 miliárd eur a partneri vyčlenia aspoň rovnakú sumu investícií. Očakáva sa, …

Viac ... »
Consent choices