brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci: Brexit je historickou chybou, dohodu však vítame

Európsky parlament vyjadril v stredu súhlas s dohodou, ktorá upravuje usporiadanie vzájomných vzťahov Európskej únie a Spojeného kráľovstva po brexite.

Parlament schválil rozhodnutie o vyjadrení súhlasu s Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom pomerom hlasov 660 (za): 5 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania). Plénum tiež pomerom hlasov 578 (za): 51 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania) prijalo sprievodné uznesenie, prostredníctvom ktorého sa poslanci vyjadrili k obsahu dohody. Poslanci hlasovali v utorok, výsledky hlasovania boli oznámené v stredu ráno.

Vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa 24. decembra 2020 dohodli na znení pravidiel budúcej spolupráce. V snahe minimalizovať škody, ktoré by spôsobil chýbajúci právny rámec upravujúci vzájomné vzťahy, sa Londýn a Brusel zhodli na predbežnom uplatňovaní dohody od 1. januára 2021. Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutným predpokladom na vstup dohody do platnosti a jej uplatňovanie aj po 30. apríli 2021.

Poslanci: Brexit je historickou chybou, dohodu však vítame

Parlament prostredníctvom sprievodného uznesenia, ktoré vypracovali Koordinačná skupina EP pre Spojené kráľovstvo a Konferencia predsedov (predseda EP a lídri poslaneckých klubov), rozhodne privítal uzatvorenie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Dohoda podľa poslancov zmierňuje nepriaznivé dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Samotný brexit však zákonodarcovia označujú za historickú chybu a pripomínajú, že žiadna krajina mimo Európskej únie nemôže mať rovnaké výhody ako jej členský štát.

Parlament ocenil, že obchodná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je založená na nulových kvótach a nulových clách. Ustanovenia dohody týkajúce sa spravodlivej hospodárskej súťaže by podľa poslancov mohli slúžiť ako vzor pre budúce dohody o voľnom obchode. Plénum tiež vyjadrilo súhlas s ďalšími časťami dohody, ktoré sa okrem iného týkajú rybolovu, ochrany spotrebiteľov, letovej prevádzky či energetiky.

Poslanci však zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo odmietlo rozšíriť pôsobnosť dohody aj na oblasť zahraničnej, bezpečnostnej a rozvojovej politiky. Sklamalo ich tiež rozhodnutie britskej vlády nezúčastňovať sa na študentskom výmennom programe Erasmus+.

Mier na írskom ostrove

Uznesenie zdôrazňuje, že udržanie mieru na ostrove Írsko bolo počas rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom jednou z priorít Európskeho parlamentu. Poslanci v tejto súvislosti odsúdili nedávne jednostranné kroky Londýna, ktoré sú v rozpore s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Parlament zároveň vyzval britskú vládu, aby konala v dobrej viere a v plnej miere vykonávala podmienky dohôd, ktoré podpísala – vrátane Protokolu o Írsku a Severnom Írsku – a to podľa harmonogramu stanoveného spoločne s Európskou komisiou.

Parlamentný dohľad nad uplatňovaním dohody

Európsky parlament musí zohrávať plnohodnotnú úlohu pri monitorovaní uplatňovania dohody, zdôrazňujú poslanci. Parlament by mal byť okrem iného zapojený aj do prijímania rozhodnutí v súvislosti s prípadnými jednostrannými krokmi Únie v rámci dohody a jeho stanoviská by mali byť v tomto procese zohľadňované, uvádza sa v uznesení.

Vyhlásenia spravodajcov

„EÚ a Spojené kráľovstvo vytvorili základ pre vzťah rovnocenných partnerov. Najdôležitejšie je, že dnešok predstavuje začiatok, nie koniec. Dosiahli sme dohodu v mnohých dôležitých oblastiach ako zaistenie vzájomného prístupu na trh a vybudovanie dobrých obchodných vzťahov. Neuzavretými zostávajú otázky zahraničnej politiky a vzdelávacích výmenných programov. Parlament musí byť úzko zapojený [do procesu monitorovania a uplatňovania dohody], aby boli zastúpené záujmy občanov. Iba partnerstvo, v ktorom obe strany dodržujú svoje záväzky, má budúcnosť,“ vyhlásil spravodajca Výboru EP pre zahraničné veci Andreas Schieder (S&D, AT).

„Ratifikácia dohody nie je hlasovaním o slepej dôvere v to, že vláda Spojeného kráľovstva zamýšľa uplatňovať našu dohodu v dobrej viere. Je to skôr poistka zo strany EÚ voči ďalším jednostranným odchýlkam od toho, čo bolo spoločne dohodnuté. Parlament zostáva ostražitý. Zvolajme Parlamentné zhromaždenie pre partnerstvo, aby sme mohli pokračovať v budovaní mostov naprieč [Lamanšským] prielivom,“ uviedol spravodajca Výboru EP pre medzinárodný obchod Christophe Hansen (EPP, LU).

REAKCIE EUROPOSLANCOV

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Každý z nás si želá, aby obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prekvital aj napriek bariéram, ktoré postavil tvrdý brexit presadzovaný vládou Borisa Johnsona. Na to by však musela v prvom rade dodržiavať samotnú dohodu o odchode, v rámci ktorej sa zaviazala ponechať hranicu Írska a Severného Írska plne priechodnú pre ľudí aj tovar. Johnsonova vláda však na hranici nepochopiteľne zaviedla kontroly a prispela tak k napätiu na ostrove, ktorý opäť sužujú násilné nepokoje. Mier a stabilita sú ešte dôležitejšie ako obchod, a ak Johnsonova vláda nezmení kurz a svoj sľub nenaplní, bude musieť čeliť následkom porušovania medzinárodného práva.

Eurgen Jurzyca (EKR): Uzavretie obchodnej dohody je skvelou správou pre obe strany. Predišli sme tým brexitu bez dohody, teda ďalším hospodárskym škodám a máme rámec na ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu do budúcnosti. Objem vzájomného obchodu sa napriek tomu od začiatku roka prepadol o desiatky percent a dodnes sa nevrátil na pôvodnú úroveň. Aj preto by sme sa mali čo najefektívnejšie vysporiadať s novou byrokraciou, aby obchod fungoval bez zbytočných bariér. EÚ by tiež mohla preukázať väčšiu flexibilitu v oblasti práv na cezhraničné činnosti v prípade finančných služieb pre UK.“

Peter Pollák (EĽS): Napriek tomu, že sme dnes urobili bodku nad rozvodom medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, netreba zabúdať, že Veľká Británia je naďalej súčasťou Európy, spája nás s ňou nielen hranica, ale aj záujmy, kultúra, história a najmä budúcnosť. Odchod Británie je výsledkom populizmu, ktorý mnohí podceňovali, no ako to býva aj v manželstve, jeden nenačúval druhému.

Miroslav Číž (S/D): Som rád, že Parlament konečne hlasuje o Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ je poľutovaniahodné, no je načase, aby sme túto kapitolu uzavreli a začali sa sústrediť na naše vzťahy do budúcna. Spojené kráľovstvo je spojencom a dôležitým partnerom Európskej únie, a preto je dôležité, aby naše vzťahy zodpovedali potrebám našich krajín a boli usporiadané. Dohoda o obchode a spolupráci bola vyrokovaná za 10 mesiacov, čo je v kontexte negociácií medzinárodných dohôd extrémne rýchly čas a určite nie je dokonalá, čo sa nakoniec ukázalo už počas jej provizórneho uplatňovania. Je však najlepším možným riešením ktoré je na stole a bez nej by sme sa museli vyrovnať s tvrdým Brexitom, ktorý by mal zásadné negatívne dopady na hospodárstvo EÚ ako celku, ale aj Slovenska.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Martin Hojsík (Obnovme Európu): „Počas pobrexitových vyjednávaní bola naštrbená dôvera medzi EU a Veľkou Britániou, a táto dohoda je príležitosťou spoluprácu vystavať nanovo. Nie je to však bianco šek. Musíme zabezpečiť, aby Dohoda o obchode a spolupráci neprehlbovala škody, ktoré Brexit spôsobil. Nemôže sa stať, že dohoda bude akousi výnimkou z pravidiel, a umožní Británii napríklad podliezať zásady ochrany životného prostredia. Preto budem aj ja dôsledne sledovať, aby záujmy Európskej únie – teda našich občaniek, občanov, ale aj prírody neostali v druhom rade“.

Ivan Štefanec (EĽS): Obchodná dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou je kľúčová pre naše budúce vzťahy a bude z nej mať prospech aj Slovensko. Je dobrou správou, že je v nej obsiahnutý aj protokol o Severnom Írsku, kde v posledných dňoch vypukli nepokoje. Verím, že sa, aj vďaka dohode, situácia upokojí a budeme mať priestor pre nastolenie normálnych a funkčných obchodných stykov.

Michal Wiezik (EĽS): Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, uzatvára takmer 5 rokov dlhý proces výstupu Spojeného kráľovstva z EÚ. Konečná dohoda znamená vytvorenie zóny voľného obchodu, čím sa obe strany vyhnú tvrdému Brexitu bez dohodnutých pravidiel spolupráce. Vítam snahu predísť oslabeniu ochrany životného prostredia a vysoké klimatické ambície oboch strán. Žiaľ nevyhli sme sa nepriaznivým dopadom na možnosti štúdia, ukončeniu spolupráce v rámci Erasmus+, či obmedzeniu voľného pohybu a vybraných obchodných vzťahov. Británia v konečnom dôsledku prišla o koordinovaný prístup k 27 krajinám EÚ.

Robert Hajšel (S/D): Nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom, ktorú dnes odsúhlasíme, nie je ideálnou. Chýbajú v nej viaceré dôležité oblasti spolupráce, ale zabezpečuje aspoň štandardnú úroveň sociálnych a environmentálnych práv. Ihneď po jej ratifikácii  musíme vzhľadom na porušenie doterajšej dohody o brexite a protokole o Severnom Írsku zo strany Londýna,  dbať na jej férové uplatňovanie oboma stranami. Bude to najmä na pleciach komisára Maroša Šefčoviča, ktorému treba poďakovať za jeho prácu pri presadzovaní záujmov našich občanov a celej únie. Zostáva nám veľa urobiť  pre ochranu práv našich občanov, vrátane slovenských študentov, ktorí už v Británii nemôžu počítať s Erasmom.

Vladimír Bilčík (EĽS): Verím, že dnes večer Európsky parlament definitívne schváli novú obchodnú dohodu Európskej únie s Veľkou Britániou. Dohoda o vzťahu Bruselu a Londýna po brexite prináša právnu a politickú istotu ľuďom a firmám na oboch stranách Lamanšského prielivu vrátane výrobcov na Slovensku, ktorí v Británii predávajú svoje výrobky, ako sú napríklad autá či elektronika. Táto dohoda odbúra väčšinu colných bariér a uľahčí obchod členských krajín EÚ s Britániou. Schválenie dohody tiež posilní pozíciu EÚ pri vymáhaní tej časti dohody, ktorá má zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Táto dohoda je dôležitým krokom k zmierneniu napätia na Írskom ostrove a verím, že bude krokom k úzkej spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Budem hlasovať za jej schválenie.

Miriam Lexmann (EĽS): Pre Slovensko sú dohody o obchode a spolupráci s Veľkou Britániou kľúčové, pretože patríme medzi členské štáty EÚ s najvyšším podielom exportu do Veľkej Británie v pomere k HDP. Až na spoločné využívanie programu Erasmus + všetko nasvedčuje tomu, že sme našli kompromis a férové nastavenie, čo je dôležité najmä pre našich občanov, ktorí tam obchodujú alebo pracujú. Dôležité však bude fungovanie v praxi, aby nedochádzalo k rozporuplným situáciám tak, ako to momentálne vidíme napríklad v Severnom Írsku.

Monika Beňová (S/D): Dohoda o obchode a spolupráci má ten problém, že Spojené kráľovstvo v nej obsiahnuté pravidlá hneď od začiatku vedome porušuje. Boris Johnson a jeho vláda bohužiaľ preukázateľne nie sú ochotní držať sa dohodnutých kompromisov. Preto bolo správne podniknúť v tejto súvislosti aj právne kroky. Brexit bohužiaľ prispel aj k narušeniu krehkej rovnováhy a k vypuknutiu násilných stretov v Severnom Írsku. To je smutná vizitka zástancov brexitu na čele s britským premiérom. Dôvodom eskalácie násilia totiž je, že túto hrozbu nezodpovedne ignorovali a zaoberať sa ňou začali až pod tlakom nepriaznivých okolností. Zastavenie násilia je však nepochybne aj v záujme Únie a jej členských štátov. V prípade korektného dodržiavania dohôd zo strany Veľkej Británie je preto namieste hľadanie spoločného postoja v súvislosti s pravidlami na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Obchodnou dohodou medzi EÚ a Veľkou Britániou sa nám podarilo vyhnúť chaosu a zmätku, ktorý by existoval bez dohody. Všetkým nám musí byť jasné, že Británia už nie je členom Únie a nový režim neznamená rovnaké práva pre našich občanov. Obeťou sa stal napríklad voľný pohyb pracovníkov. Ako predsedníčku Výboru pre zamestnanosť ma však predovšetkým teší, že dohoda do veľkej miery chráni práva na dávky sociálneho zabezpečenia, napríklad dôchodky. Cenou rokovaní je naopak to, že rodinné dávky alebo dávky dlhodobej starostlivosti nespadajú do rozsahu dohody. Už nebude možné vyplácať dávky v nezamestnanosti alebo invalidné dávku z Veľkej Británie na Slovensko. Celkovo hodnotím dohodu ako dobrú, vychádzajúcu z predchádzajúcich úzkych vzťahov Veľkej Británie a EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices