Sassoli
Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament sa zúčastní na sociálnom samite v Porte

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, predsedníčka sociálneho výboru EP Lucia Ďuriš Nicholsonová a niekoľko ďalších poslancov EP sa v piatok zúčastní na sociálnom samite v Porte.

Sociálny samit, ktorý na 7. mája zvolalo do Porta portugalské predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, má byť politickým impulzom pre Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Samit odštartuje konferenciou na vysokej úrovni, ktorá sa zameria na možnosti oživenia európskeho sociálneho modelu a na pretavenie princípov Európskeho sociálneho piliera do praxe v prospech občanov EÚ.

Európsky parlament zohral v procese prípravy akčného plánu dôležitú úlohu prijatím uznesenia s názvom „Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie„. Spravodajcovia uznesenia Dennis Radtke (EPP, DE) a Agnes Jongerius (S&D, NL) predstavia postoj EP v rámci panela o práci a zamestnanosti. Jednou z dlhodobých požiadaviek Európskeho parlamentu a dôležitou súčasťou akčného plánu je aj európska záruka pre deti, ktorú Európska komisia predstavila 24. marca.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Európsky parlament počas aprílového plenárneho zasadnutia vyzval na ambiciózne opatrenia v boji proti chudobe detí. Návrhu vyjadrila vo svojom prejave podporu aj predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK), ktorá bude o postoji EP diskutovať na samite v rámci panela o sociálnom štáte a sociálnej ochrane.Podrobnejšie informácie o programe samitu a jeho audiovizuálnom pokrytí sú k dispozícii na webovej stránke samitu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices