Conference on the Future of Europe PHOTO: © European Union

Výkonná rada schválila rokovací poriadok, ktorý upravuje zloženie a činnosť pléna Konferencie o budúcnosti Európy

Výkonná rada v nedeľu 9. mája schválila rokovací poriadok, ktorý upravuje zloženie a činnosť pléna Konferencie o budúcnosti Európy.

Text schválený na Deň Európy 2021 skompletizuje súbor pravidiel, na základe ktorých by sa mali priority, nádeje a obavy občanov pretaviť – prostredníctvom platformy, panelov a plenárnych zasadnutí Konferencie – do vykonateľných odporúčaní. Rokovací poriadok doplní dosiaľ schválené pravidlá v oblasti pracovných metód Výkonnej rady či účasti občanov na Konferencii.

Európsky parlament v ten istý deň hostí v Štrasburgu inauguračné podujatie Konferencie o budúcnosti Európy. Naživo ho môžete sledovať tu.

http://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE

Zohľadnenie príspevku občanov

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy bude pozostávať zo 108 poslancov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu) a troch členov Európskej komisie, ako aj zo 108 rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov. Na práci pléna sa zúčastní 108 občanov, ktorí budú diskutovať o občianskych návrhoch vychádzajúcich z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, z ktorých aspoň tretina bude mladšia ako 25 rokov; 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí Konferencie (jeden z každého členského štátu) a napokon predsedníčka Európskeho fóra mládeže.

V pléne zasadne po 18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj osem zástupcov sociálnych partnerov a ďalších osem reprezentantov občianskej spoločnosti. Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude prizvaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pozvaní môžu byť aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán. Plénum by malo byť rodovo vyvážené.

Diskusie budú štruktúrované tematicky – na základe odporúčaní panelových diskusií občanov a podnetov z mnohojazyčnej digitálnej platformy. Platforma predstavuje centrálny priestor, v ktorom sa budú zhromažďovať, analyzovať a publikovať príspevky zo všetkých podujatí Konferencie. Plénum predloží svoje návrhy Výkonnej rade Konferencie, ktorá v plnej súčinnosti a transparentnosti s plénom zostaví správu a následne ju zverejní prostredníctvom digitálnej platformy.

Konečný výsledok Konferencie bude obsiahnutý v správe spoločného predsedníctva. Trojica inštitúcií by následne mala urýchlene rozhodnúť, ako čo najúčinnejšie – v rámci svojich kompetencií a v súlade so zmluvami EÚ – nadviazať na túto správu konkrétnymi opatreniami.

Conference on the Future of Europe
PHOTO: © European Union

Vyhlásenia spolupredsedov Výkonnej rady

Poslanec Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt uviedol: „Chceme vytvoriť skutočný impulz zdola nahor. Konferencia bude omnoho viac než iba cvičenie v počúvaní, bude to spôsob ako naozaj zapojiť občanov do vymedzenia našej spoločnej európskej budúcnosti. Základy už boli položené: digitálne a poradné demokratické experimenty, ktoré dosiaľ neboli vyskúšané na úrovni celej EÚ. Zaistíme, že [občania] dostanú politickú odpoveď na svoje obavy a návrhy. Je to nové a vzrušujúce a začína to dnes.“

Viac..  Politika súdržnosti EÚ: nových 1,3 milióna pracovných miest do roku 2027

Štátna tajomníčka Portugalskej republiky pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias, zastupujúca predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, vyhlásila: „Prichádzajúc z Porta do Štrasburgu na oslavy Dňa Európy a spustenie Konferencie o budúcnosti Európy mi napadajú slová prezidenta Mária Soaresa, keď v roku 1976 obhajoval opätovné zamýšľanie sa nad Európou a jej budúcnosťou ako permanentnú povinnosť všetkých Európanov. Spoločné úsilie, v ktorom je nutné pokročiť s pokorou, čeliac pritom historickému významu našich spoločných cieľov.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicauviedla: „Táto Konferencia je pre EÚ bezprecedentnou udalosťou. Vytvárame priestor, v rámci ktorého môžu občania diskutovať so zvolenými zástupcami ako rovní s rovnými s cieľom určiť budúcnosť Európy. Toto sa dosiaľ nikdy nevyskúšalo, sme však presvedčení, že to posilní našu Európsku úniu aj našu reprezentatívnu demokraciu. A nie je lepší deň, kedy to osláviť, než 9. máj.“

Ďalší postup

Výkonná rada čoskoro ustanoví dátum prvého plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy. V súčasnosti prebiehajú prípravy na panelové diskusie občanov, pričom počet udalostí a účastníkov zaregistrovaných v rámci mnohojazyčnej digitálnej platformy Konferencie narastá. Konferencia by mala poskytnúť maximálny priestor pre mladých ľudí a v tejto súvislosti pokračujú aj prípravy na októbrové Európske podujatie pre mládež, ktoré organizuje Európsky parlament.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Deň Európy sa blíži, Bratislavu a Košice čakajú veľké oslavy

Už 9. mája 2023 spoločne oslávime európske narodeniny. V deň, kedy si pripomíname vznik Európskej …

Consent choices