Ilustračné PHOTO Zdroj: screenshot © European Union, European Council

COVID-19: Snaha o pozastavenie platnosti patentov na vakcíny rozdeľuje poslancov

Poslanci počas stredajšej rozpravy o zlepšení globálneho prístupu k vakcínam proti novému koronavírusu nenašli zhodu v otázke pozastavenia platnosti patentov na očkovacie látky.

Viacerí poslanci v rozprave vyzvali Európsku komisiu, aby podporila úsilie o dočasné upustenie od uplatňovania práv duševného vlastníctva v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Pozastavenie platnosti patentov podľa nich predstavuje nevyhnutný krok smerom k urýchleniu očkovania v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Proti týmto snahám sa však ohradila iná skupina poslancov tvrdiac, že pozastavenie platnosti patentov neurýchli očkovanie, ale zabrzdí inovácie. Komisia by podľa nich mala presadzovať dobrovoľné udeľovanie licencií spolu so sprístupňovaním poznatkov a technológií, ako aj posilňovanie výrobných kapacít – okrem iného aj v Afrike. Ide o najrýchlejší spôsob, ako zaistiť spravodlivú celosvetovú distribúciu očkovacích látok, tvrdia.

Poslanci na oboch stranách názorového spektra kritizovali Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo za nadmerné hromadenie vakcín v čase, keď majú chudobnejšie krajiny obmedzený alebo žiadny prístup k očkovacím látkam. Pripomenuli tiež, že EÚ už vyviezla približne polovicu svojej produkcie do krajín, ktoré to najviac potrebujú.

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis, ktorý má na starosti aj oblasť obchodu, v rozprave zdôraznil, že Únia je pripravená diskutovať o dočasnej výnimke z uplatňovania práv duševného vlastníctva. Riešenie však vidí skôr v odstraňovaní vývozných obmedzení a prekážok na strane výroby, v možnom povinnom udeľovaní licencií, v investíciách do výrobných kapacít v rozvojových krajinách a vo zvyšovaní príspevkov do systému COVAX.

Parlament prijme v tejto otázke aj samostatné uznesenie. Poslanci budú o jeho znení hlasovať počas plenárneho zasadnutia v dňoch 7. – 10. júna.

Vyjadrenia jednotlivých rečníkov sú k dispozícii po kliknutí na ich mená:

Augusto Santos Silva, minister zahraničných vecí Portugalska, v mene Rady EÚ

Valdis Dombrovskis, podpredseda EK

Esther de Lange (EPP, NL)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (RE, RO)

Roman Haider (ID, AT)

Philippe Lamberts (Zelení/EFA, BE)

Geert Bourgeois (ECR, BE)

Manon Aubry (Ľavica, FR)

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Monika Beňová (S/D): Pozastavenie uplatňovania práv duševného vlastníctva v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19 súvisí so snahou urýchlene zvýšiť ich produkciu spôsobom, aby sa mohli čo najskôr dostať do všetkých zasiahnutých krajín. Dočasné zrušenie patentovej ochrany vakcín by zároveň mohlo prispieť k ich zlacneniu a celkovému zlepšeniu ich dostupnosti.

Ivan Štefanec(EĽS): Pandémia zasiahla všetkých bez rozdielu. Európska únia už vyjadruje solidaritu tak, že pomáha so zdravotníckym materiálom a dodávkami vakcín pre krajiny v našom susedstve, ako aj pre rozvojové krajiny. Ľuďom v týchto krajinách nepomôžeme porušovaním pravidiel, ale nárastom výrobných kapacít a exportom vakcín do postihnutých oblastí.

Eugen Jurzyca (EKR): Je dôležité, aby boli čo najskôr zaočkovaní ľudia na celom svete. Toto je jasný priestor pre solidaritu. Tá by sa ale nemala realizovať tak, že veľmi bohaté štáty zoberú súkromným firmám ich draho a ťažko vybudovaný majetok (patent), ale tak, že vakcíny od výrobcov kúpia a lacno (zadarmo) posunú veľmi chudobným štátom. Ak by sme sa rozhodli patenty vyvlastniť bez náhrady, vakcínu na najbližšiu mutáciu vírusu by už možno nemal kto vyvinúť.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Kým v EÚ sa tempo očkovania zrýchľuje a nové prípady ochorenia klesajú, v najchudobnejších krajinách trend nie je tak pozitívny. Je však pozastavenie platnosti patentov tým správnym riešením, ako dostať vakcíny do týchto krajín? Produkcia vakcín je komplexný proces, ktorý si vyžaduje aj transfer poznatkov, osvojenie si novej technológie a vysokú odbornosť pracovníkov, samotný patent je teda iba časť problému. Je správne, že hľadáme riešenia pre menej rozvinuté krajiny, pretože rovnaký prístup k vakcínam na celom svete je v boji proti pandémii kľúčový. V otázke pozastavenia platnosti patentov som však pre spomínané faktory, ktoré pri výrobe vakcíny do hry vstupujú, zatiaľ skôr skeptická. 

Vladimír Bilčík (EĽS): Pandémia sa týka každého. Kým sa bude COVID 19 šíriť v iných krajinách, nie sme v bezpečí ani my, a preto potrebujeme dostať vakcíny ku všetkým ľuďom, aj do najchudobnejších krajín. Uvoľnenie patentov však nepovedie k produkcii vakcín v chudobných krajinách – je to skratka, ktorá nebude skutočnou pomocou, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, mRNA vakcíny nie je jednoduché vyrobiť, je to náročný proces, ktorý si vyžaduje špičkové technológie a vysoko kvalifikovaných ľudí. Po druhé, dnes je hlavným problémom nedostatok látok, z ktorých sa vakcíny vyrábajú. Bolo by preto falošné tváriť sa, že keď iným krajinám dáme zložitý recept, vyriešime tým problém chýbajúcich vakcín. Skutočné riešenie spočíva v zrušení zákazov vývozu vakcín, rýchlejšom posunutí nevyužitých vakcín z bohatých krajín chudobnejším štátom a zvýšení finančných príspevkov na nákup vakcín pre chudobné krajiny.

Viac..  Vladimír Bilčík: Konečne budeme mať jasný a transparentný nástroj na dlhodobé financovanie Ukrajiny

Peter Pollák (EĽS): Vakcíny sú jediným kľúčom pre návrat do normálneho života. Životy a zdravie ľudí musia byť nadradené osobným záujmom, preto je pre mňa prvoradé, aby boli vakcíny dostupné, aby ich bolo dostatok a dostali sa ku každému, kto má o ne záujem a to aj za cenu dočasného upustenia od práv duševného vlastníctva.

Miroslav Číž (S/D): Ja osobne súhlasím s tým, aby sa platnosť patentov na vakcínu COVID-19 pozastavila. Je zrejmé, že ide o otázku urgencie.  Ak je našim cieľom zabrániť vzniku nových mutácií a ich následnému rozširovaniu, je kľúčové, aby bolo čo najvyššie číslo svetovej populácie zaočkované. Bohužiaľ,  ide o omnoho komplexnejší problém v kontexte výroby vakcín. Mám ale za to, že platnosť patentov by mala byť nateraz pozastavená na dobu určitú. Nesúhlasím totižto aj s tým, že nadnárodne spoločnosti zarábajú obrovské peniaze a veľká časť týchto peňazí ide z verejných financií. Mal by byť určený limit na to koľko môžu nadnárodne kooperácie zarobiť na kríze verejného zdravia. Práve farmaceutické spoločnosti ako sú napr. aj Pfizer, majú dlhú históriu využívania daňových prešmyčiek. Napríklad správa oxfamu z roku 2018 odhaduje, že najväčšie farmaceutické spoločnosti na svete sa vyhýbajú odhadovanej dani vo výške 3,8 miliárd dolárov ročne, v 16 krajinách.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Našim hlavným spoločným cieľom musí byť zaočkovať čo najviac ľudí na celom svete. Len tak sa nám podarí pandémiu dostať pod kontrolu. Preto vítam snahy o uvoľňovanie patentov na vakcíny ako dôležitý krok k tomuto cieľu. Nesmieme však pri tom zničiť ochotu farmafiriem vyvíjať vakcíny v budúcnosti. Európa je momentálne najväčším exportérom vakcín, a rovnaký prístup by som očakával aj od našich partnerov, menovite od USA, ktorí doteraz limitovali export vakcín. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby všetci Európania a Európanky mali po očkovaní bezpečnými vakcínami mali možnosť cestovať vďaka preukazom o očkovaní, ktoré budú platné naprieč úniou. Ako sa ukázalo v týchto dňoch, Slovensko túto situáciu zatiaľ nezvládlo.

Robert Hajšel (S/D): Za dočasné pozastavenie platnosti patentov nielen na vakcíny, ale aj na lieky účinné proti ochoreniu COVID-19 som sa vyslovoval od vypuknutia pandémie koronavírusu a preto som rád, že konečne k tomu kroku vyzývame aj Európsku komisiu, ktorá sa k tomu doteraz stavala odmietavo. Keď ide o nielen o zdravie, ale aj o životy miliónov ľudí na tejto planéty, musia ísť dočasne bokom aj duševné práva. Je jasné, že toto opatrenie, ak sa ho podarí presadiť aj v rámci WHO, nezabezpečí samotné úplné vykorenenie koronavírusu, potrebné je aj efektívna a urýchlená distribúcia vakcín a liekov, ktoré sú aspoň nápomocné na boj s týmto ochorením. 

Celú rozpravu si môžete pozrieť zo záznamu tu.

Súvislosti

Rozhodnutie o prípadnom dočasnom upustení od uplatňovania práv duševného vlastníctva by malo padnúť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), konkrétne v Rade pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva (tzv. Rada pre TRIPS). Návrh na dočasné pozastavenie platnosti všetkých patentov týkajúcich sa prevencie, zamedzenia šírenia a liečby ochorenia COVID-19 predložili na úrovni WTO v októbri minulého roka India a Južná Afrika. Túto iniciatívu nedávno podporila aj vláda Spojených štátov amerických.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices