vidiek
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur

Cez opatrenie Európskej únie LEADER poskytujú vlády členských krajín finančnú aj odbornú pomoc na rozvoj konkrétneho územia. Rozvojové projekty realizujú formou verejno-súkromného partnerstva tzv. komunity a miestne akčné skupiny na základe stratégií rozvoja územia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo na prechodné obdobie, kým sa začne nové programové obdobie, ďalších 40 miliónov eur určených na projekty rozvoja vidieka.

„Vďaka tomuto programu dokážeme z európskych fondov financovať rozvoj nášho vidieka. Spolu 1275 projektov v celkovej hodnote takmer 34 miliónov eur prispelo v uplynulom programovom období 2014 – 2020 k zlepšeniu základných služieb. O projekty je veľký záujem, preto považujeme za potrebné, aby pokračovali aj v medziobdobí, kým sa naštartuje čerpanie z nasledujúceho eurofondového obdobia,“ uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Andrej Gajdoš.

Samosprávy v spolupráci s občianskymi združeniami cez opatrenie LEADER zabezpečili v programovom období rokov 2014 – 2020 pre svojich obyvateľov chýbajúce občianske vybavenie, rekreačné zóny, ihriská, autobusové zastávky, zrekonštruovali obecné a kultúrne budovy, či miestne cesty. Z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka sme podporili aj projekty na rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva, spracovanie poľnohospodárskych produktov a diverzifikáciu.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Navýšením finančných prostriedkov pre opatrenie LEADER v rámci prechodného obdobia vzniknú pre žiadateľov príležitosti reagovať na problémy na svojom území prostredníctvom projektov zo strany začínajúcich poľnohospodárov, malých poľnohospodárskych podnikov, spracovateľov poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárstve, potravinárstve i lesníctve a v obciach. Peniaze na tieto projekty bude možné čerpať až do roku 2025.

O mam

Odporúčame pozrieť

vidiek

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné …

Consent choices