koncert, kultura
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK navrhuje opatrenia na bezpečné znovuotvorenie kultúrnych a kreatívnych odvetví

Európska komisia zverejnila usmernenia, ktorými sa má zaistiť bezpečné obnovenie činností v kultúrnych a kreatívnych odvetviach v celej Európskej únii. EK o tom informovala prostredníctvom svojej webstránky.

V čase zlepšovanie epidemickej situácie a zrýchľovania očkovacích kampaní členské štáty postupne otvárajú kultúrne ustanovizne a obnovujú kultúrne činnosti. Cieľom usmernení je ponúknuť koordinovaný prístup v súlade s osobitnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi podmienkami. Očakáva sa, že sa nimi budú riadiť návrhy a realizácia opatrení a protokolov v krajinách EÚ tak, aby zahŕňali bezpečné opätovné otvorenie, ako aj udržateľné oživenie kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Kultúra pomohla ľuďom zvládnuť obmedzenia pohybu a sociálnych kontaktov. Teraz sme na rade my, aby sme pomohli kultúre a kreatívnemu priemyslu na ich ceste k znovuotvoreniu. Musíme v celej EÚ vyvinúť koordinované a cielené úsilie, aby sa svetu kultúry umožnilo bezpečne a postupne obnoviť svoju činnosť a aby bol v budúcnosti na krízy lepšie pripravený. Kultúrne a kreatívne odvetvia predstavujú veľké európske bohatstvo a sú dôležité pre udržateľnú obnovu Európy, zvýšenú odolnosť európskej spoločnosti a celkovo pre náš európsky spôsob života,“ vyjadril sa v tejto súvislosti podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Kultúrny a kreatívny priemysel a jeho odvetvia utrpeli od začiatku pandémie koronavírusu značné straty. Kríza zároveň zdôraznila ich význam pre našu spoločnosť a hospodárstvo. So zvýšeným využívaním vakcín dochádza k postupnému rušeniu obmedzení, a to aj v oblasti kultúry. Cieľom týchto usmernení je uľahčiť koordináciu opatrení členských štátov na úrovni EÚ. Zároveň by bezpečné znovuotvorenie kultúrneho prostredia malo ísť ruka v ruke s celým radom opatrení, aby sa zabezpečila udržateľná obnova a odolnosť celého sektora.“

Usmernenia EÚ vychádzajú z odborných znalostí Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a z výmeny informácií s Výborom pre zdravotnú bezpečnosť. Zohľadňujú v nich rôzne epidemické situácie v členských štátoch a ich vývoj. Ponúkajú ukazovatele a kritériá, ako napríklad vírusová cirkulácia, zaočkovanosť, používanie ochranných opatrení, používanie testov a sledovanie kontaktov, ktoré sa majú pri plánovaní obnovenia určitých činností zohľadňovať.

Opätovné otvorenie kultúrnych ustanovizní by mal sprevádzať celý rad opatrení, ktorými sa zabezpečí udržateľná obnova celého sektora. Opatrenia na úrovni EÚ dopĺňajú opatrenia prijaté členskými štátmi a odvetviami. Komisia tiež členské štáty vyzýva, aby v plnej miere využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na rozsiahle investície do kultúrnych a kreatívnych odvetví a na zvýšenie ich schopnosti prispôsobiť sa novým trendom a vymaniť sa z krízy.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Komisia výrazne zvýšila svoju finančnú podporu kultúrnym a kreatívnym odvetviam, keď vyčlenila takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a takmer 2 miliardy eur z programu Horizont Európa, ktoré sú určené na kultúrne, kreatívne a inkluzívne projekty v rokoch 2021 až 2027.

Rozsiahle obmedzenia na ochranu zdravia občanov, ktoré boli zavedené od vypuknutia pandémie COVID-19, viedli k vážnym hospodárskym ťažkostiam vo veľkej časti odvetví, najmä v častiach závislých od predstavení a návštev, ako potvrdila výročná správa o jednotnom trhu v roku 2021. V roku 2020 napríklad zaznamenali prevádzkovatelia kinosál pokles predaja lístkov o 70 %, hudobné podujatia mali o 76 % nižšiu návštevnosť a príjmy im klesli o 64 % a múzeá stratili príjmy až do výšky 75 – 80 %. Očakáva sa, že kríza bude mať trvalý vplyv na celý hodnotový reťazec, keďže sa dotkne aj výberu licenčných poplatkov pre autorov a interpretov.

Od začiatku pandémie Komisia prijala niekoľko opatrení na riešenie dôsledkov pandémie na kreatívne a kultúrne odvetvia, ktorými doplnila a podporila opatrenia členských štátov. Opatrenia siahajú od dodatočnej flexibility pri realizácií existujúcich programov až po vytvorenie dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci a dodatočné financovanie v rámci programu Kreatívna Európa a Erasmus+ v roku 2020. V máji 2020 Komisia v spolupráci so sektorom spustila špecializovanú platformu Creatives Unite, ktorá má pomôcť umelcom, interpretom a ďalším pracujúcim v kultúrnom a kreatívnom priemysle zdieľať informácie a iniciatívy, reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom a vymieňať si nápady na udržateľné opätovné otvorenie.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK zaregistrovala iniciatívu na zachovávanie ukrajinskej kultúry a dedičstva

Európska komisia (EK) v stredu rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Zachovávanie a …

Consent choices