Slovenskí hasiči v Grécku. PHOTO: MinV SR

Slovensko vyslalo pomoc do Grécka aj vďaka podpore z fondov EÚ

Počas pretrvávajúceho extrémne horúceho a suchého letného počasia Grécko zasiahla vlna lesných požiarov. V dôsledku katastrofálnej situácie požiadalo Grécko o sily a prostriedky z mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. 

Na mimoriadne vážnu situáciu v Grécku zareagovalo viacero štátov vrátane Slovenskej republiky, ktorá dňa 7. augusta 2021 ponúkla Grécku pomoc vo forme vyslania Modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel. Už na druhý deň Modul pozemného hasenia odchádzal do Grécka aj so 75 hasičmi a 30 ks techniky.  Modul pozemného hasenia je financovaný z projektu GFFF-V – Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Aj vďaka pomoci EÚ fondov mohla Slovenská republika vyslať tento modul na pomoc obyvateľom Grécka.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru z Operačného programu Kvalita životného prostredia realizuje aj ďalšie projekty zamerané na vybudovanie špecializovaných záchranných modulov:

  • modul Dočasný núdzový tábor (ETC)
  • modul Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí (MUSAR)

EÚ aj v programovom období 2021 – 2027 podporuje solidaritu a opatrenia členských štátov v oblasti civilnej ochrany s cieľom zlepšiť účinnosť systémov prevencie, prípravy a reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ako aj mimoriadne situácie vznikajúce v súvislosti so zmenou klímy. V nadväznosti na vyššie uvedené podporené projekty Ministerstvo vnútra SR pripravuje v rámci programového obdobia 2021 – 2027 z Operačného programu Slovensko aj projekty zamerané na vybudovanie ďalších špecializovaných záchranných modulov, medzi nimi aj Modul leteckého hasenia lesných požiarov s využitím helikoptér. V prípade vzniku lesných požiarov tak bude pomoc smerovaná nielen zo zeme, ale aj zo vzduchu.

Viac..  Roberta Metsola bola opätovne zvolená za predsedníčku Európskeho parlamentu

Slovenská republika sa hlási k hodnotám EÚ v oblasti civilnej ochrany a zabezpečeniu profesionálnych  moderných zásahových tímov, či už špecializovaným vybavením, účasťou na medzinárodných výcvikoch alebo neopakovateľnou skúsenosťou v prípade vyslania na pomoc pri zvládaní reálnych mimoriadnych situácií v zahraničí.

Aj vďaka pomoci z EÚ fondov záchranné zložky Ministerstva vnútra SR pomáhajú nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, tak ako aj v týchto dňoch slovenskí hasiči v Grécku.

O mam

Odporúčame pozrieť

Novozvolený Parlament potvrdzuje svoju silnú podporu Ukrajine

S pokračujúcou agresiou Ruska voči Ukrajine Parlament v stredu opätovne potvrdil, že EÚ musí pokračovať …

Consent choices