lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2021.

Miriam Lexmann: Stále viac seniorov vníma nedostatočnú ochranu a obhajobu svojich práv

Stále viac seniorov a osôb so zdravotným postihnutím sa dostáva do situácie, kedy vnímajú nedostatočnú ochranu a obhajobu svojich práv. Týka sa to nielen bariér v bežnom živote, ale aj vybavovania na rôznych úradoch či v zariadeniach sociálnych služieb
🇸🇰 Je v našom spoločnom záujme byť im nápomocní tak, aby sa ich súčasné životné podmienky postupne zlepšovali.
✅ Túto tému sme dnes otvorili s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím – p. Zuzanou Stavrovskou. Teší ma, že sme sa mohli prvý raz oficiálne stretnúť aj osobne a prediskutovať jej pomoc osobám so zdravotným postihnutím, ktorým sa venuje nielen v individuálnych prípadoch, ale zastupuje ich záujmy aj pri tvorbe novej legislatívy. Často sa však na ňu obracajú aj seniori, pomoc ktorým však nepatrí oficiálne do jej kompetencie. Nakoľko je to pre mňa priorita, budem sa intenzívne zasadzovať o rozšírenie portfólia tohto úradu aj pre seniorov. Práve seniori sú totiž jednou z najzraniteľnejších skupín našej spoločnosti a často zostávajú so svojimi problémami odkázaní sami na seba, bez možnosti rady, či zdôverenia sa niekomu blízkemu, čo výrazne ovplyvnila i pandémia.
👨‍🦽 Komisárku som zároveň ubezpečila, že aj na európskej úrovni sústavne dbáme na to, aby sme v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijímali opatrenia na zvyšovanie kvality ich života a ochranu ich dôstojnosti. Dôkazom je i pripravovaný návrh Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý im uľahčí najmä cestovanie do iných členských štátov.
✅ So zámerom posilnenia našej spolupráce som sa stretla so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) na čele s jej predsedom p. Branislavom Mamojkom. Táto organizácia dosahuje obdivuhodné výsledky a spoločne sme diskutovali ako napredovať v zlepšovaní životných podmienok spoluobčanov so zdravotným postihnutím v rámci slovenskej i európskej legislatívy.
🍀 Príkladom dobrej praxe je sociálny podnik BIVIO, v ktorom sme sa dnes stretli. BIVIO pomáha zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, a práve prácou tu mnohí získavajú kľúč k samostatnému a plnohodnotnému životu. Je potešujúce vidieť, ako vynikajúco môže tento systém fungovať, ak je správne nastavený. Stratégia našej spolupráce na správnom nastavení systému bola aj výsledkom nášho stretnutia.

Viac..  Miriam Lexmann: Prijali sme legislatívu, ktorá má chrániť nezávislosť a vyváženosť médií

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Prijali sme legislatívu, ktorá má chrániť nezávislosť a vyváženosť médií

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Akt …

Consent choices