žena
PHOTO © European Union

Europoslanci vyzývajú, aby bolo rodovo podmienené násilie vnímané ako zločin

Európsky parlament (EP) vyzýva na pristupovanie k rodovo podmienenému násiliu na internete a mimo neho ako k „obzvlášť vážnemu trestnému činu s cezhraničným rozmerom“. Poslanci vo štvrtok v pomere hlasov 427 (za): 119 (proti): 140 (zdržalo sa) prijali legislatívnu iniciatívu, v ktorej v tejto súvislosti požadujú cielenú legislatívu a politiku venujúcu sa všetkým formám násilia a diskriminácie. Od Európskej komisie (EK) požadujú, aby zaradila rodovo podmienené násilie medzi nové oblasti trestnej činnosti podľa článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie spolu s ďalšími zločinmi, proti ktorým je potrebné bojovať na spoločnom základe, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami, počítačová kriminalita a terorizmus, informuje v tlačovej správe EP.

Takéto zaradenie by slúžilo ako právny základ pre smernicu Európskej únie (EÚ) zameranú na obete podľa štandardov Istanbulského dohovoru a ďalších medzinárodných noriem. Tá by mala zahŕňať preventívne opatrenia vrátane rodovo citlivého a prierezového vzdelávania, podporné služby, ochranné a reparačné opatrenia pre obete, opatrenia na ukončenie všetkých foriem rodovo podmieneného násilia vrátane násilia proti LGBTIQ+ osobám, minimálne štandardy pre presadzovanie práva, ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa pri určovaní starostlivosti o dieťa a práv navštevovať deti zohľadňovali incidenty rodovo podmieneného násilia a spolupráca medzi členskými štátmi, ako aj výmena osvedčených postupov, informácií a odborných znalostí.

Poslanci odsúdili zabitie ako najextrémnejšiu formu rodovo podmieneného násilia voči ženám a dievčatám. Tiež zdôraznili, že formou rodovo podmieneného násilia je aj odmietanie bezpečnej a legálnej interrupčnej starostlivosti a poukázali na to, že rodovo podmienené násilie má mnohé nepriaznivé osobné, sociálne a ekonomické efekty, ktoré ešte viac zhoršila pandémia koronavírusu. Jeden z významných faktorov, ktorý prispieva k nedostatočnému hláseniu incidentov, je podľa europoslancov nedostatok dôvery osôb, ktoré prežili rodovo podmienené násilie, v orgány činné v trestnom konaní a súdny systém.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Jedna tretina žien v EÚ zažila telesné a /alebo sexuálne násilie. Týždenne v dôsledku domáceho násilia príde o život okolo 50 žien. Tri štvrtiny žien v pracovnom prostredí zažili sexuálne obťažovanie, uvádza EP. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu počas prejavu o stave únie avizovala, že komisia do konca roka navrhne zákon na boj proti násiliu voči ženám, ktorý bude zahŕňať prevenciu, ochranu a efektívne trestné stíhanie v reálnom prostredí aj na internete.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

zena

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Europoslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú …

Consent choices