Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva 19 členských štátov na vykonanie digitálnych a mediálnych právnych predpisov

Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že podniká právne kroky proti 19 členským štátom. Dôvodom je, že nevykonali právne predpisy Európskej únie (EÚ) v oblasti audiovizuálnych médií a telekomunikácií, a tým nezabezpečili ich prínosy. Tieto krajiny musia bezodkladne do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať dva nové právne predpisy – smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách a európsky kódex elektronických komunikácií – a informovať o tom EK. Urobiť tak mali do konca minulého roka.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách má zabezpečiť spravodlivý jednotný trh pre vysielacie služby, ktorý bude držať krok s technologickým vývojom. Koordinuje právne predpisy platné v celej EÚ, ktoré sa týkajú všetkých audiovizuálnych médií, vrátane tradičných televíznych vysielateľov i poskytovateľov video služieb na požiadanie, a stanovuje základné ochranné opatrenia, týkajúce sa zdieľaného obsahu na platformách na zdieľanie videí. Jej neskoré transponovanie sa týka Česka, Estónska, Írska, Španielska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Slovinska a Slovenska.

Európsky kódex elektronických komunikácií modernizuje súčasné telekomunikačné predpisy EÚ tak, aby vyhovovali digitálnemu veku. Oneskorená transpozícia však upiera jeho prínosy spotrebiteľom a podnikom v Estónsku, Španielsku, Chorvátsku, Írsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a vo Švédsku.

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

Komisia spomenutým štátom zaslala odôvodnené stanoviská. Krajiny majú dva mesiace na to, aby situáciu napravili a prijali vnútroštátne opatrenia na transpozíciu daných právnych predpisov EÚ. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť, že ich prípady postúpi Súdnemu dvoru Európskej únie.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices