mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Univerzálna nabíjačka: Parlamentom požadovaný a dlho očakávaný návrh

Parlament už viac ako desať rokov žiada Komisiu, aby predložila návrh vedúci k univerzálnej nabíjačke, ktorá by pomohla znížiť objem elektronického odpadu a uľahčila život spotrebiteľom.

Európsky parlament a jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) už roky presadzuje zavedenie univerzálnej spoločnej nabíjačky a opakovane – prostredníctvom uznesení aj v rozpravách – vyzýval Európsku komisiu, aby konala. Poslanci sa za zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny zasadzovali aj v roku 2014 počas rokovaní s členskými štátmi o novelizácii pravidiel o rádiových zariadeniach.

Zákonodarcovia odvtedy prostredníctvom priamych či nepriamych iniciatív opakovane požadovali štandardizáciu mobilných nabíjačiek. Plénum EP napríklad 30. januára 2020 schválilo uznesenie, v ktorom vyzvalo Komisiu na urýchlene prijatie normy pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení.

Parlament tiež v uznesení z 10. februára 2021 týkajúcom sa nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo vyzval Komisiu, aby urýchlene zaviedla univerzálnu nabíjačku pre smartfóny a všetky malé a stredné elektronické zariadenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť štandardizáciu, kompatibilitu a interoperabilitu možností nabíjania. Zákonodarný zbor tiež exekutívu EÚ požiadal, aby vypracovala stratégiu pre oddelenie nákupov nových mobilných zariadení od nákupov nabíjačiek a zaviedla harmonizované označovanie.

Vyhlásenie predsedníčky výboru

Predsedníčka Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Anna Cavazzini (Zelení/EFA, DE) v súvislosti so včerajším návrhom Európskej komisie v oblasti harmonizácie nabíjačiek uviedla:

„Európsky parlament už vyše desaťročie tlačí na Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť elektronický odpad, uľahčiť život spotrebiteľom a umožniť im, aby mohli robiť udržateľné rozhodnutia.“

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

„Súčasťou tejto iniciatívy je mnoho prvkov, ktoré sú pre náš výbor dôležité, ako napríklad harmonizácia nabíjacích portov umožňujúca hladké fungovanie vnútorného trhu, vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a znižovanie elektronického odpadu.“

„Musíme sa už konečne zbaviť káblového neporiadku v našich zásuvkách. Dosť bolo nesprávnych nabíjačiek v našich ruksakoch pre zariadenie, ktoré sme si niesli. Jednotná nabíjačka pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze a chrániť zdroje tejto planéty.“

„Elektrické a elektronické zariadenia sú naďalej jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov odpadu v EÚ. Je preto obzvlášť dôležité, aby sa navrhované pravidlá nevzťahovali iba na smartfóny, ale aj na tablety a ďalšie mobilné zariadenia tak, ako to požadoval Parlament. Musíme zohľadniť rýchly technologický rozvoj, a to najmä preto, že Komisia už toľko času premrhala.“

„Parlament teraz začne pracovať na tomto legislatívnom návrhu. Urobíme maximum, aby sme zaistili hladkú spoluprácu s Komisiu a Radou so zámerom dosiahnuť dohodu, ktorá bude prínosom pre európskych spotrebiteľov aj pre výrobcov a ktorej jadrom budú ciele Európskej zelenej dohody.“

 

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

V Európskej únii by mali pribudnúť tisícky nabíjačiek pre nákladné autá

Elektrické nákladné automobily by do roku 2027 mali mať v Európskej únii k dispozícii viac …

Consent choices