mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európske podujatie pre mládež 2021: formovanie budúcnosti Európy

V dňoch 8. a 9. októbra sa v Štrasburgu stretne 3 000 až 4 000 mladých ľudí, aby sa osobne alebo virtuálne podelili o svoje názory a zapojili sa do diskusií o budúcnosti Európy. V rámci Európskeho podujatia pre mládež (EYE) 2021 sa pod mottom „Budúcnosť je naša“ uskutoční množstvo sprievodných aktivít, debát a workshopov, ako aj športových akcií, umeleckých predstavení a koncertov.

Online aktivity sa začnú už 4. októbra. V piatok 8. októbra a v sobotu 9. októbra sa hlavné dianie presunie do budovy Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu a do tzv. dedinky EYE. Očakáva sa osobná účasť 3 000 až 4 000 mladých ľudí, pričom ostatní budú môcť podujatie sledovať online na platforme EYE 2021. Po minuloročnej, v dôsledku pandémie čisto virtuálnej edícii sa EYE po prvýkrát uskutoční v hybridnom formáte.

Ekologická budúcnosť Európy

Vzhľadom na zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP26), ktoré sa bude konať v novembri 2021, bude hlavnou témou diskusií životné prostredie a boj proti zmene klímy.

Otváracie zasadnutie EYE2021 sa uskutoční v rokovacej sále Európskeho parlamentu v piatok 8. októbra o 10.00 h. Nasledovať budú diskusie s aktivistami, influencermi a politikmi za okrúhlym stolom, ktoré budú prebiehať v priestoroch EP, dedinke EYE a na internete. Účastníci budú môcť diskutovať o digitálnej demokracii, boji proti diskriminácii, budúcnosti trhu práce po skončení pandémie COVID-19, o Európskej zelenej dohode, sociálnych nerovnostiach či príprave na konferenciu COP26 s komisármi, poslancami Európskeho parlamentu a ďalšími odborníkmi.

Medzi dôležité body na programe podujatia patria aj zahraničné záležitosti, ľudské práva a hodnoty. Účastníci budú mať príležitosť stretnúť sa so Sviatlanou Cichanovskou – predstaviteľkou bieloruskej demokratickej opozície a spoludržiteľkou Sacharovovej ceny za rok 2020, a s Olegom Sencovom – ukrajinským filmárom a laureátom Sacharovovej ceny za rok 2018. Hlavné výstupy z týchto dvojdňových diskusií budú prezentované na záverečnom slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. októbra o 17.00 h. Viac informácií o jednotlivých aktivitách (vrátane dvoch koncertov pod holým nebom v piatok a v sobotu večer) a rečníkoch nájdete v programe.

Výsledky diskusií

Podujatie EYE2021 bude zavŕšením procesu konzultácií Európskeho parlamentu s mladými ľuďmi v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy. Podnety a nápady mladých ľudí na zlepšenie budúcnosti Európy sa v spolupráci s celoeurópskymi mládežníckymi organizáciami už od mája 2021 zhromažďujú na platforme youthideas.eu. Účastníci ich počas podujatia budú analyzovať na tzv. burzách nápadov. Po verejnom hlasovaní počas podujatia EYE2021 sa návrhy spracujú do správy a predložia sa členom konferencie, ktorým poslúžia ako podklad pre politickú diskusiu v rámci konferencie.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Rýchly prieskum Eurobarometra

Medzi priority Európanov vo veku 16 až 30 rokov patrí boj proti chudobe a nerovnosti (43%), boj proti zmene klímy a environmentálne otázky (39%) a boj proti nezamestnanosti či nedostatku pracovných miest (37%). Ukázal to rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý bol zrealizovaný na vzorke 18 000 mladých ľudí zo všetkých 27 členských štátov EÚ v júni 2021. Až 85% mladých ľudí aspoň príležitostne diskutuje o politike s priateľmi a príbuznými a takmer polovica (46%) odovzdala svoj hlas v posledných miestnych, národných alebo európskych voľbách.

Možnosti účasti

Podujatie EYE je určené pre mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov, a to tak žiakov, študentov, pracujúcich, ako aj členov mládežníckych organizácií. Zúčastniť sa môžu jednotlivci, ako aj skupiny. Do jednotlivých aktivít sa bude dať zapojiť na platforme podujatia, kde nájdete aj program online aktivít a aktivít prebiehajúcich priamo na mieste. Novinári, ktorí sa chcú zúčastniť na Európskom podujatí pre mládež, musia požiadať EP o individuálnu mediálnu akreditáciu alebo musia byť držiteľmi spoločnej mediálnej akreditácie pre inštitúcie EÚ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti verejného zdravia sa počas podujatia budú uplatňovať preventívne opatrenia.

O mam

Odporúčame pozrieť

mladez

Európske podujatie mládeže 2023: mladí vystúpia rok pred európskymi voľbami

Približne 10 000 mladých ľudí z EÚ a mimo nej sa stretne v Štrasburgu, aby …

Consent choices