recyklacia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

M. Hojsík: V recyklácii nespĺňa Slovensko záväzky dané EÚ, vládou navrhované zmeny nestačia

V čase, keď sa na verejnosť dostali škandály so spaľovaním plastov vyzbieraných na recykláciu a falošnej recyklácii, bude NR SR rokovať o vládnom návrhu novely o odpadoch. Podľa Progresívneho Slovenska je novela zákona nedostatočná, zmätočná a v praxi nepovedie k pozitívnej zmene. Europoslanec Martin Hojsík navrhuje viacero zmien na zefektívnenie a podporu recyklácie na Slovensku. 

Súčasný stav recyklácie na Slovensku je nevyhovujúci. Nedostatočne pomáhame životnému prostrediu, keďže v súčasnosti má spaľovanie odpadov rovnaké sadzby oprávnených výdavkov výrobcov ako recyklácia, aj keď tá je výrazne environmentálne šetrnejšia. Nepomáha ani občanom, ktorí síce veria, že pomáhajú s riešením problému, ale triedia z časti zbytočne. A nepomáha ani štátu, ktorý nedosahuje ciele recyklácie Európskej únie. Aby bola recyklácia na Slovensku skutočne efektívna a prospešná, potrebujeme prijať komplexnú zmenu legislatívy o odpadoch,“ opísal súčasný stav europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík, ktorý sa v Európskom parlamente venuje aj témam plastových odpadov a obehového hospodárstva.

Vládnu novelu zákona o odpadoch sme si pozorne preštudovali a prekonzultovali s odbornou verejnosťou. Záver je jasný: návrh novely obsahuje formulačné nedostatky, ktoré budú komplikovať vykonateľnosť v praxi a problém spaľovania recyklovateľných odpadov nevyrieši. Ak novela prejde v predloženej podobe, bude to v praxi len ďalší administratívny úkon bez dostatočného prínosu k riešeniu problému,“ opísal pohľad progresívcov Hojsík.

Pre riešenie problému spaľovania recyklovateľných zložiek, ako aj súvisiacich problémov vedúcich k nedosahovaniu cieľov recyklácie stanovených legislatívou SR a EÚ je potrebná komplexná zmena legislatívy o odpadoch, so zameraním na ekonomické nástroje. Aby sme pomohli vylepšiť aktuálny nevyhovujúci stav, Progresívne Slovensko do debaty prichádza s piatimi konkrétnymi návrhmi, ako ho zlepšiť,“ vysvetlil europoslanec.

Skutočným problémom nie je to, že Slovensko nespĺňa ciele EÚ v oblasti recyklácie, ale to, že tým ubližuje samo sebe ako z pohľadu ochrany životného prostredia, tak ekonomicky. Jediný, kto na súčasnom stave benefituje sú firmy zvážajúce odpady, ktorým je garantovaný rovnaký finančný príjem bez ohľadu na kvalitu ich služieb a environmentálnu zodpovednosť. Oceňujeme, že vláda tému chce riešiť, no musí to robiť systematicky a komplexne. A keďže nám v PS ide predovšetkým o skutočné vyriešenie problému, pripravili sme niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu zefektívniť recykláciu na Slovensku,“ doplnil europoslanec Hojsík.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

5 opatrení PS pre zefektívnenie recyklácie na Slovensku: 

1) Stanoviť vo Vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov samostatné sadzby pre recykláciu vytriedených odpadov a samostatné výrazne nižšie sadzby za spálenie s využitím energie (ktorú budú neskôr, po reforme systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov odstránené úplne). Sadzby oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a využitia odpadov z obalov a neobalových výrobkov musia odrážať výrazne nižšie dopady recyklácie na prostredie a fakt, že v najbližších rokoch už SR musí dosiahnuť len ciele recyklácia. Naopak nemusí dosahovať žiadne ciele spaľovania odpadov s využitím energie, ktoré by sa naviac malo postupne znižovať pre značné množstvo produkovaných skleníkových plynov, nebezpečných odpadov a potláčania recyklácie.

2) Zaviesť čo najskôr ekomoduláciu (naceňovanie výšky recyklačných poplatkov podľa miery ich recyklácie a ďalších vplyvov na prostredie), ktorá reálne pomôže dobre recyklovateľným obalom a nerecyklovateľné, resp ťažko recyklovateľné budú mať svoje horšie dopady zahrnuté v cene. Výrobcovia používajúci dobre recyklovateľné obaly nemôžu byť ďalej znevýhodňovaní vyššími recyklačnými poplatkami orptoi tým, ktorí používajú nerecyklovateľné, resp. ťažko recyklovateľné.

3) Zaviesť environmentálny poplatok za spaľovanie odpadov s využitím energie, tzv. energetické zhodnocovanie, mierne nižší ako v prípade skládok. Negatívne vplyvy spaľovania odpadov s využitím energie na klímu a životné prostredie sa taj zahrnie do ceny, vyrovná sa tak konkurenčné prostredie a bude sa vysielať reálnejší signál aktérom na trhu.

4) Zaradiť zariadenia na energetické využitie odpadu do systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov.

5) Implementovať návrhy štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) „Ako pretriediť triedený zber“, ktorej odporúčania MŽP SR žiaľ pri aktuálnej novele zákona takmer vôbec nezapracovalo. https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/ako-pretriedit-triedeny-zber.html

O mam

Odporúčame pozrieť

P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Neuvážené rozhodnutia v Bruseli v uplynulých rokoch viedli k poklesu konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Vyhlásil …

Consent choices