vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európski miestni a regionálni lídri vyzývajú na dodržiavanie princípu partnerstva v rámci kohéznej politiky

Európski miestni a regionálni lídri upozorňujú na dôležitosť partnerstva medzi rôznymi úrovňami správy v nových programoch kohéznej politiky Európskej únie (EÚ). Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov, ktorý o tom informuje na svojej webstránke, prijalo stanovisko k účinnému zapojeniu miestnych a regionálnych orgánov do programov kohéznej politiky na obdobie 2021 – 2027, pričom jeho členovia žiadajú o úplné rešpektovanie „princípu partnerstva“ a jeho uplatňovania v rámci nových nástrojov financovaných z iniciatívy NextGenerationEU.

Stanovisko, ktoré navrhol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, sa opiera o výsledky nedávnej štúdie zadanej výborom, ktorá ukazuje, že zapojenie partnerov do prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2014 – 2020 zlepšilo len mierne. Štúdia zistila, že potenciál partnerstiev je v mnohých krajinách stále nedostatočne využívaný, pričom niektorým miestnym a regionálnym orgánom stále chýba priame zapojenie vo všetkých fázach programovacích období. „Chcel by som zdôrazniť dôležitosť zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do rokovaní o novom programovom období na úrovni EÚ. V diskusiách medzi vládami a Európskou komisiou často chýba regionálny rozmer a spoľahlivé údaje. Preto treba posilniť hlas regiónov a miest,“ vyjadril sa Droba.

Miestni a regionálni lídri vyzývajú na plné uplatňovanie zásad partnerstva v rámci nových nástrojov ako sú Fond na spravodlivú transformáciu a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktoré sú financované z NextGenerationEU. Zároveň poukazujú na zásadný vplyv, ktorý bude mať RRF na kohéznu politiku, a na riziko možných duplikácií a nesúladu medzi týmito nástrojmi, ktoré by oslabili účinnosť investícií EÚ. Vyzývajú na prijatie hlavných strategických dokumentov pre nové programové obdobie bez odkladu, aby ich zavedenie mohlo začať čo najskôr a varujú pred trendmi smerom k centralizácii v programovaní a implementácii štrukturálnych fondov v dôsledku pandémie a súbežnému priebehu dvoch programovacích období.

Viac..  Predsedníčka von der Leyenová začína strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

Európsky výbor regiónov tiež vyzýva Európsku komisiu, aby pozorne monitorovala uplatňovanie princípu partnerstva pri neformálnych rokovaniach s členskými štátmi, ako aj pri posudzovaní návrhov partnerských dohôd a operačných programov, a aby poskytovala členským štátom a príslušným orgánom odporúčania na zlepšenie partnerských postupov.

Kohézna politika s rozpočtom 392 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027 je hlavná investičná politika Európskej únie. Dohody o partnerstve a operačné programy sú základnými kameňmi kohéznej politiky a stanovujú stratégie členských štátov o tom, ako využiť štrukturálne fondy na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti znižovaním rozdielov medzi regiónmi. Výbor upozorňuje, že na úspešné uspokojenie potrieb občanov v teréne, má zásadný význam úplné zapojenie miestnych a regionálnych orgánov, sociálno-ekonomických partnerov a občianskej spoločnosti do všetkých fáz prípravy a vykonávania týchto kľúčových dokumentov.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Orbán: Voľby v USA a do Európskeho parlamentu môžu priniesť mier do Európy

Predseda maďarskej vlády a predseda Fideszu Viktor Orbán sa domnieva, že tento rok môže nastať …

Consent choices