Vtáky. PHOTO: ©European Union, 2020

Podľa nového Európskeho Červeného zoznamu vtákov je ohrozený každý piaty vtáčí druh

Každý piaty vtáčí druh v Európe je ohrozený. Vyplýva to z nového, Európskeho Červeného zoznamu vtákov pre rok 2021, ktorý dnes zverejnila spoločnosť BirdLife International. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS/Birdlife Slovensko) o tom informovala v tlačovej správe, ktorú zaslala Zuzana Lackovičová zo spoločnosti. U každého tretieho vtáčieho druhu v Európe pritom zaznamenali pokles populácie. Ornitológovia sa zhodujú, že za znižovanie populácie môže najmä úbytok biotopov.

Podľa nového zoznamu hrozí regionálne vyhynutie 544 vtáčím druhom vo viac ako 50 krajinách a teritóriách. Zhodnotenie situácie sa uskutočnilo na základe údajov zozbieraných tisíckami odborníkov aj dobrovoľníkov v celej Európe. Na základe aktuálnych údajov sú druhy zaradené do kategórií ohrozenosti podľa medzinárodných kritérií Červeného zoznam Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). V porovnaní s posledným vydaným Červeným zoznamom (2015) sa stav nezlepšil. Pomer zastúpenia druhov v jednotlivých kategóriách ohrozenia zostal veľmi podobný, horšie výsledky však boli zaznamenané u 37 vtáčích druhoch.

„V novom Červenom zozname Európy sú aj druhy hniezdiace na Slovensku. Z nich najviac ohrozený je sokol rároh, ktorý vzácne hniezdi v nížinách západného a východného Slovenska. V červenom zozname sú však aj druhy, ktoré bývali na našich poliach alebo lúkach bežné, ich početnosť však nebezpečne klesá najmä v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva. Takými je napríklad cíbik chochlatý, kalužiak červenonohý alebo prepelica poľná , ktorej početnosť klesá aj v dôsledku nadmerného lovu v krajinách okolo Stredozemného mora,“ povedal Miroslav Demko, riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko.

Viac..  Martin Hojsík: Obnova budov je súčasťou riešenia zníženia účtov za energie

Za hlavné príčiny úbytku vtáctva považujú ornitológovia rozsiahle zmeny vo využívaní pôdy, znečistenie vnútrozemských vôd, intenzívne poľnohospodárstvo, nadmerné využívanie morských zdrojov, spôsob obhospodarovania lesov a rozvoj infraštruktúry. Novo vydané hodnotenie stavu populácie vtáctva je v poradí štvrtým, ktoré spoločnosť BirdLife International zverejnila. Predchádzajúce verzie boli zverejnené v rokoch 1994, 2004 a 2015.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Europsky sudny dvor

Súdny dvor Európskej únie zakázal lov vtákov pomocou lepidlových pascí

Súdny dvor Európskej únie (ECJ) rozhodol, že kontroverzný lov vtákov pomocou lepidlových pascí nemožno umožniť …

Consent choices