peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil zhruba 75 %

Najvyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 má Operačný program Technická pomoc (OPTP) takmer so 75 percentami. Podľa údajov k 30. septembru tohto roka z európskych zdrojov využil vyše 119 mil. eur z celkovej alokácie viac ako 159 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo skoro 21 mil. eur, čo je 74,6 % z plánovaných 28 mil. eur. Vyplýva to z informácií na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Zvyšných približne 40 mil. eur z peňazí EÚ, čiže štvrtinu alokácie v uvedenom programe, treba minúť najneskôr do konca roka 2023.

Európske zdroje v OPTP boli ku koncu predošlého mesiaca zakontrahované v objeme takmer 139 mil. eur (vyše 87 % alokácie) a zazmluvnenie domácich prostriedkov na spolufinancovanie dosiahlo viac ako 24 mil. eur (takmer 87 %). Platné výzvy pre peniaze EÚ majú objem vyše 187 mil. eur (zhruba 118 % oproti alokácii). V prioritnej osi tohto programu pod názvom Riadenie, kontrola a audit európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo zo zdrojov EÚ využitých takmer 82 % zo 131,5 mil. eur, v prioritnej osi Systémová a technická podpora zhruba 43 % z 27,5 mil. eur.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

Globálnym cieľom Operačného programu Technická pomoc je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu európskych fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite zdrojov EÚ a ochrane jej finančných záujmov. Operačný program má tak prispieť k plneniu cieľov dokumentu „Európa 2020 – Stratégia na posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“, ako aj Národného programu reforiem SR.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

wiezik

M. Wiezik: Strata eurofondov je kvôli Ficovi realistický scenár

Európsky parlament je aj naďalej znepokojený promafiánskym balíkom Ficovej vlády, hovorí europoslanec Michal Wiezik (PS/RE). …

Consent choices