Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Digitálny COVID preukaz EÚ: nový globálny štandard, vydaných viac než 591 miliónov

Európska komisia v pondelok prijala správu o digitálnom COVID preukaze EÚ a jeho implementácii v celej EÚ. V správe sa uvádza, že tento preukaz EÚ je kľúčovým prvkom európskej reakcie na pandémiu COVID-19, pričom doteraz bolo vygenerovaných viac než 591 miliónov preukazov. Preukaz, ktorý obsahuje údaje o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, uľahčuje občanom bezpečné cestovanie a zároveň je bytostne dôležitým nástrojom podpory ťažko zasiahnutého odvetvia cestovného ruchu v Európe. Digitálny COVID preukaz EÚ je celosvetovým úspechom: stanovil sa ním globálny štandard, pričom v súčasnosti ide o jediný systém, ktorý už funguje na medzinárodnej úrovni. Do systému je zapojených 43 krajín na štyroch kontinentoch a v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa doň zapoja i ďalšie krajiny.

Ako uviedla predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie za rok 2021, digitálny COVID preukaz EÚ dokazuje, že „keď konáme spoločne, dokážeme konať rýchlo.“

Úspech systému digitálnych COVID preukazov EÚ, ako o ňom svedčia čísla:

  • Členské štáty EÚ vydali viac než 591 miliónov digitálnych COVID preukazov EÚ
  • Do systému je už pripojených 43 krajín: 27 členských štátov EÚ, 3 krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarsko a 12 ďalších krajín a území. Komisiu oslovilo celkovo 60 tretích krajín, ktoré majú záujem pripojiť sa do tohto systému EÚ. Nad rámec tých, ktoré sú už pripojené, aktuálne prebiehajú technické diskusie s 28 z týchto krajín.
  • Z digitálnych COVID preukazov EÚ, ktoré začali fungovať práve včas pred najexponovanejším letným dovolenkovým obdobím, vo veľkej miere ťažilo najmä odvetvie leteckej dopravy. Združenie Medzinárodnej rady letísk (ACI Europe) ohlásilo, že v júli 2021 došlo oproti júlu 2020 k viac než zdvojnásobeniu celkového počtu cestujúcich. ACI Europe pripisuje túto zmenu práve zavedeniu digitálnych COVID preukazov EÚ, ktorému sekundovalo zmiernenie cestovných obmedzení.
  • Podľa prieskumu Eurobarometra Európskeho parlamentu sa približne dve tretiny (65 %) respondentov zhodli na tom, že digitálny COVID preukaz EÚ je najbezpečnejším prostriedkom na voľné cestovanie po Európe počas pandémie COVID-19.
  • 20 členských štátov EÚ využíva digitálny COVID preukaz EÚ aj na vnútroštátne účely, napríklad na účely vstupu na veľké podujatia a do reštaurácií, kín a múzeí, pričom na tieto účely bol schválený dodatočný vnútroštátny právny základ.

Členovia kolégia komisárov v tejto súvislosti poznamenali:

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol: „Systém digitálnych COVID preukazov EÚ pomohol zmierniť negatívne hospodárske dôsledky počas pandémie. Cestujúcim dodal dôveru, že v EÚ možno cestovať bezpečne, čo toto leto pomohlo cestovnému ruchu. Európa v čase krízy rýchlo a úspešne stanovila inovatívny globálny štandard, ktorý rešpektuje súkromie, pričom o pripojenie do systému prejavili záujem mnohé krajiny na celom svete.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európska únia v rekordnom čase vytvorila digitálny, bezpečný a interoperabilný systém COVID preukazov. Tento systém sa stal kľúčovou hnacou silou obnovy ekosystému cestovného ruchu, ktorého chrbticou kosťou je množstvo malých a rodinných podnikov v celej Európe. Systém EÚ sa navyše rozhodli prijať početné krajiny na celom svete, čo je dôkazom toho, ako môže Európa prostredníctvom rozhodných a koordinovaných opatrení stanoviť globálne štandardy.“

Komisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti zdôraznila: „Digitálny COVID preukaz EÚ je symbolom otvorenej a bezpečnej Európy. Rýchle zavedenie systému – a to nielen v EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni – je príkladom spolupráce EÚ a jej schopnosti konať za mimoriadnych okolností. Ide o silný európsky nástroj, ktorý nám umožnil pristúpiť k opätovnému otvoreniu našich hospodárstiev a spoločností a k umožneniu voľného pohybu bezpečným a koordinovaným spôsobom.“

Úsilie Komisie na digitálnom COVID preukaze EÚ prebiehalo pod vedením komisára Didiera Reyndersa v úzkej spolupráci s podpredsedníčkou Věrou Jourovou a podpredsedom Margaritisom Schinasom, ako aj s komisárom Thierrym Bretonom a komisárkami Stellou Kyriakidesovou a Ylvou Johanssonovou*.

Ďalšie kroky

Komisia bude naďalej pozorne monitorovať platnosť očkovacích preukazov a potvrdení o prekonaní ochorenia, ako aj používanie testov na protilátky a rýchlych antigénových testov na účely potvrdení o prekonaní ochorenia, pričom keď budú k dispozícii nové vedecké usmernenia, prehodnotí dostupné možnosti.

Technická práca na zlepšenie funkčnosti systému digitálnych COVID preukazov EÚ bude pokračovať v rámci siete eZdravotníctvo. Komisia bude:

  • pokračovať vo svojom úsilí o pripojenie ďalších krajín do systému EÚ;
  • spolupracovať s členskými štátmi na technickej úrovni na účely vykonania nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ;
  • žiadať ECDC a Európsku agentúru pre lieky (EMA) o poradenstvo v súvislosti s príslušným vývojom v oblasti vedeckých dôkazov.

Komisia do 31. marca 2022 predloží ďalšiu správu o uplatňovaní nariadenia. K tejto správe môže byť pripojený legislatívny návrh na predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia, pričom sa zohľadní vývoj v oblasti epidemiologickej situácie. Komisia nevylučuje, že takýto návrh predloží už v skoršom štádiu, aby sa zabezpečilo, že potrebný legislatívny postup bude možné dokončiť dostatočne včas.

Súvislosti

Európsky parlament a Rada prijali 14. júna 2021 nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ. V nariadení sa od Komisie vyžaduje, aby do 31. októbra 2021 predložila správu Európskemu parlamentu a Rade.

V nariadení sa stanovuje spoločný rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov počas pandémie ochorenia COVID-19. Dopĺňa ho nariadenie (EÚ) 2021/954, ktorým sa rozširuje rámec digitálneho COVID preukazu EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú oprávnený pobyt alebo bydlisko na území členského štátu a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom EÚ.

Komisia 31. mája navrhla aktualizáciu odporúčania Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v EÚ, ktoré bolo zavedené v reakcii na pandémiu COVID-19. Vzhľadom na stále lepšiu epidemiologickú situáciu a rýchlejšie očkovanie v celej EÚ Komisia navrhla, aby členské štáty postupne zjednodušovali opatrenia týkajúce sa cestovania, a to najmä pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ. Rada 14. júna aktualizované odporúčania schválila.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ schválila predĺženie COVID preukazov

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok predĺžila používanie digitálnych COVID preukazov do konca júna 2023. …

Consent choices