europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Konferencia o budúcnosti Európy: Plénum prerokuje príspevky občanov

Plenárne zasadnutie konferencie cez víkend prediskutuje správy z panelov európskych občanov, národných občianskych panelov a podujatí, Európskeho podujatia pre mládež a digitálnej platformy.

Plenárne zasadnutie predstavuje pre túto konferenciu dva dôležité míľniky. Na jednej strane do svojich kresiel zasadne 80 zástupcov panelov európskych občanov, ktorí boli vybraní z 800-člennej skupiny zvolanej v septembri a októbri do Štrasburgu. Na druhej strane bude plénum po prvýkrát diskutovať o príspevkoch, ktorými sa doteraz zapojili do rôznych častí konferencie občania, pričom rokovania, podujatia a online diskusie stále pokračujú.

Druhé plenárne zasadnutie konferencie

Kedy: v sobotu 23. októbra (prípravné schôdze, pracovné skupiny a schôdze politického výboru sa konajú v piatok)

Kde: v Európskom parlamente v Štrasburgu s fyzickými aj virtuálnymi účastníkmi

V piatok sa na ustanovujúcej schôdzi stretnú pracovné skupiny pléna pozostávajúce zo zástupcov všetkých zložiek plenárneho zasadnutia konferencie (vrátane poslancov EP, poslancov národných parlamentov, zástupcov vlád, Komisie, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a občanov). V sobotu otvoria plenárne zasadnutie spolupredsedovia výkonnej rady konferencie Guy Verhofstadt (Európsky parlament), štátny tajomník Gašper Dovžan v mene slovinského predsedníctva Rady EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuica. Diskusie sa budú týkať:

prezentácií zástupcov panelov a spolupredsedov o prvých dojmoch z panelov európskych občanov;

správy zástupcov národných panelov a podujatí;

správy z Európskeho podujatia pre mládež a

prezentácií spolupredsedov o priebežných správach a súčasnom stave viacjazyčnej digitálnej platformy.

Ďalšie informácie o zložení, účele a práci plenárneho zasadnutia nájdete na webovej stránke plenárneho zasadnutia konferencie, z ktorej si môžete stiahnuť všetky relevantné dokumenty na nadchádzajúci víkend.

Prvé zasadnutia panelov európskych občanov

Prvé zasadnutia štyroch panelov európskych občanov sa konali v septembri a októbri 2021 v Európskom parlamente v Štrasburgu. V každom paneli diskutovalo približne 200 občanov z členských štátov (tretina z nich mladších ako 25 rokov) o témach, ktoré ich zaujímajú.

Správy z prvých zasadnutí panelov a zoznamy vysielaní a vedľajších tém, ktoré občania vybrali na pokračovanie v diskusii, sú k dispozícii na viacjazyčnej digitálnej platforme:

Panel 1 Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta/vzdelávanie, mládež, kultúra, šport/digitálna transformácia;

Panel 2 Európska demokracia/hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť;

Panel 3 Zmena klímy, životné prostredie/zdravie a

Panel 4 EÚ vo svete/migrácia.

Panely európskych občanov sú ústredným prvkom tejto konferencie spoluorganizovanej Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou. Ide o mimoriadne nadnárodné a viacjazyčné podujatie poradnej demokracie, ktoré európskym občanom ponúka ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti EÚ. V rámci rokovaní panelov sa zohľadnia príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy a odporúčania vyplývajúce z národných občianskych panelov a podujatí organizovaných v členských štátoch.

Viac..  Europarlament oslavuje 20. výročie najväčšieho rozšírenia EÚ

Príspevky z Európskeho podujatia pre mládež

Európske podujatie pre mládež (EYE2021) sa konalo 8. – 9. októbra a zúčastnilo sa na ňom 5 000 mladých ľudí v Európskom parlamente v Štrasburgu a ďalších 5 000 online, aby diskutovali o viac ako 2 000 nápadoch na formovanie budúcnosti Európy. Na účasť boli pozvaní aj mladí účastníci panelovej diskusie z panelov európskych občanov. Na nasledujúcom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy predstavia dvaja mladí účastníci 20 najobľúbenejších nápadov z EYE2021. Zistite viac

O čom sa rozprávajú občania na viacjazyčnej digitálnej platforme?

Dňa 15. októbra bola uverejnená druhá správa o viacjazyčnej digitálnej platforme. Poskytuje prehľad príspevkov občanov v období od spustenia platformy 19. apríla 2021 do 7. septembra 2021. Na tejto platforme prebieha hlavná časť nadnárodnej demokratickej diskusie konferencie, ktorá už zaznamenala viac ako tri milióny návštevníkov, 30 000 aktívnych účastníkov, 8 000 diskutovaných nápadov a takmer 3 000 registrovaných podujatí. Najobľúbenejšími témami medzi účastníkmi sú v súčasnosti európska demokracia, zmena klímy a životné prostredie. Občania zo všetkých krajín EÚ však predložili množstvo nápadov aj na iné témy.

Druhá správa o platforme dopĺňa informácie sprístupnené v prvej správe. Potvrdzuje sa v nej, že dôraz sa naďalej kladie na zmenu klímy a životné prostredie, no zároveň sa objavujú nové myšlienky o biodiverzite, väčšej rodovej rovnosti, lepších pracovných podmienkach a posilnení úlohy EÚ vo svete.

Tretia priebežná správa má vyjsť v decembri a bude podkladom pre posledné zasadnutia panelov európskych občanov a nadchádzajúce plenárne zasadnutia konferencie. Bude sa vzťahovať na príspevky do posledného októbrového týždňa. Záverečná správa sa pripraví začiatkom budúceho roka. Na platforme bola sprístupnená aj doplňujúca správa o príspevkoch na platforme podľa jednotlivých členských štátov.

O mam

Odporúčame pozrieť

O budúcnosti EÚ diskutovali slovenskí aj zahraniční experti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovalo …

Consent choices