skolka
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Remišová: Pomáhame škôlkam v Bratislavskom kraji, na nové miesta pre deti idú 4 milióny eur

Nové miesta v škôlkach pomáha vytvoriť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR aj v Bratislavskom kraji, ktorý sa nemôže zapojiť do čerpania eurofondov v takej miere ako ostatné regióny. Do výzvy v rámci podpory regionálneho rozvoja v objeme 4 milióny eur sa môžu zapojiť mestá v Bratislavskom samosprávnom kraji a mestské časti Bratislavy ako zriaďovatelia materských škôl.

„Mladé rodiny s deťmi čelia na celom Slovensku problémom ako umiestniť deti v materskej škole. Najmä vo väčších mestách je voľných miest zúfalo málo. Po 13-miliónovej výzve z eurofondového programu IROP, ktorú sme vyhlásili v júni pre všetky kraje s výnimkou bratislavského, teraz prichádzame s pomocou aj pre tento najviac rozvinutý región, v ktorom je problém s materskými školami zároveň najvypuklejší,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá stojí na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V súčasnosti v škôlkach Bratislavskom kraji stále chýba okolo 2 500 miest pre deti.  V kraji je spolu 207 štátnych materských škôl. Z nich v mestách kraja a mestských častiach hlavného mesta je 126 škôlok.

Žiadatelia môžu v rámci novej výzvy žiadať o podporu na: 

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov základných škôl)
Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Minimálna výška dotácie na jeden projekt nie je stanovená. Maximálne však môže dotácia na jeden projekt dosiahnuť 500-tisíc eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je 10 %. Zároveň musí úspešný žiadateľ o dotáciu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 20 miest. Žiadosti o dotáciu musia záujemcovia predložiť do konca marca budúceho roka.

„Štát musí pomáhať rodinám, aby im uľahčil zladiť pracovný život s rodinným. Rozširovanie kapacít exitujúcich materských škôl a budovanie nových je veľmi dôležité, od začiatku tohto školského roka totiž museli nastúpiť do škôlok všetci predškoláci vo veku 5 rokov. V podpore rozširovania predškolských zariadení, ktoré pomáhajú zlepšovať ekonomickú situáciu v rodinách a zosúlaďovať rodinný a pracovný život rodičov, budeme naďalej pokračovať,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Viac informácií o výzve na zvyšovanie kapacít MŠ možno nájsť na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html 

O mam

Odporúčame pozrieť

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí …

Consent choices