koncert, kultura
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výzva EIT na podporu európskych kultúrnych a kreatívnych odvetví

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustila nové inovačné partnerstvo vo forme znalostného a inovačného spoločenstva. Jeho úlohou je podporovať konkurencieschopnosť a rast európskych kultúrnych a kreatívnych odvetví a priemyslu. Nové partnerstvo pomôže urýchliť obnovu týchto odvetví a odkryť nevyužité hospodárske príležitosti v oblasti architektúry, kultúrneho dedičstva, dizajnu, módy, filmu, hudby, vydavateľskej činnosti, múzických umení a videohier.

Znalostné a inovačné spoločenstvá, ktoré koordinuje EIT, môžu trvať 15 rokov. Pre dve nové z nich, ktoré majú začať fungovať počas súčasného obdobia financovania 2021 – 2027, je k dispozícii približne 300 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa. Zároveň budú môcť získať viac financií zo súkromného a z verejného sektora. Prvé z nich, znalostné a inovačné spoločenstvo zamerané na kultúrne a kreatívne odvetvia a priemysel, sa čoskoro stane skutočnosťou.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Kultúra je dušou Európy. Európske kultúrne a kreatívne odvetvia majú moc zlepšovať životy, transformovať komunity, vytvárať pracovné miesta a rast, ako aj zabezpečiť účinky presahovania do iných odvetví. Práve vďaka tomu sa Európa stane hnacou silou inovácie na celom svete. Našou skutočnou ambíciou je položiť základy európskeho inovačného ekosystému založeného na kultúre a tvorivosti. Nové partnerstvo EIT bude tejto ambícii poskytovať ďalšie impulzy. Zároveň bude podporovať tvorivosť v celej Európe a premieňať zručnosti a znalosti na špičkové inovácie.“

Dnešná výzva na predkladanie návrhov predstavuje začiatok deviateho spoločenstva EIT s názvom Kultúra a tvorivosť, ktoré by malo začať fungovať od leta 2022. EIT prostredníctvom svojich výziev na predkladanie návrhov vyzýva všetkých partnerov, ktorí sú priamo či nepriamo zapojení do týchto odvetví, teda podnikateľov, vysokoškolských pracovníkov, výskumné organizácie, mimovládne organizácie, mestá a regióny, aby predstavili svoje vízie a projekty, ktorých cieľom je podnietiť inováciu a udržateľný rozvoj v kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

Konečný termín na podanie prihlášky je 24. marec 2022. EIT usporiada v priebehu novembra sériu informačných webinárov, na ktorých sa zainteresované strany dozvedia o výzve na predkladanie návrhov viac. Vybraní partneri budú oznámení v júni 2022.

Nové spoločenstvo EIT s názvom Kultúra a tvorivosť bude prostredníctvom podnikateľských vzdelávacích programov školiť budúcich podnikateľov v tomto odvetví. Špičkovým podnikom z tohto odvetvia zas bude poskytovať služby zakladania a akcelerácie podnikov a svoje úsilie zameria aj na inovačné produkty a služby. Cieľom tohto nového spoločenstva je takisto podporiť začlenenie kultúrnych a kreatívnych odvetví do stratégií regionálneho a miestneho rozvoja.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Vďaka svojmu obchodnému modelu, ktorý pokrýva celú cestu inovácie, od študenta k podnikateľovi, od nápadu po produkt a od laboratória až po uvedenie na trh, EIT od začiatku svojej činnosti v roku 2008 vyškolil viac ako 100 000 študentov, uviedol na trh 1 400 produktov a podporil 3 800 nových podnikov, ktoré získali 3,9 miliardy eur z externých zdrojov.

Súvislosti

EIT posilňuje schopnosť Európy inovovať, pretože pomáha riešiť celosvetové výzvy a rozvíja podnikateľské talenty s cieľom dosiahnuť udržateľný rast a vytvoriť kvalifikované pracovné miesta v Európe. EIT je orgánom EÚ a neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa, rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu. Inštitút podporuje dynamické celoeurópske partnerstvá, znalostné a inovačné spoločenstvá EIT zložené z popredných spoločností, výskumných laboratórií a univerzít, ktoré sa venujú riešeniu naliehavých celosvetových výziev: od zmeny klímy, cez zdravie až po energiu z obnoviteľných zdrojov. Spoločenstvo EIT spolu so svojimi hlavnými partnermi ponúka:

  • akademické programy a kurzy v oblasti podnikateľského vzdelávania v celej Európe, ktoré študentom pomáhajú stať sa podnikateľmi. Príkladom je Dora Palfiová z imagiLabs, ktorá s podporou EIT Digital uvádza mladé ženy a dievčatá do sveta programovania,
  • služby zakladania a akcelerácie podnikov, ktoré posúvajú nápady a podniky na vyššiu úroveň. Príkladom je spoločnosť Northvolt, ktorá s podporou EIT InnoEnergy vyrába najekologickejšie lítiovo-iónové batérie na svete,
  • výskumné projekty založené na inovácii, vďaka ktorým sa nápady zhmotňujú v reálnych produktoch spájajúcich partnerov, investorov a odborné znalosti. Príkladom je systém umelej inteligencie Diabeloop – D4Kids, ktorý s podporou EIT Health zlepšuje liečbu cukrovky typu 1 u detí.

EIT je najväčším európskym inovačným ekosystémom, ktorý spája takmer 3 000 partnerov zo špičkových podnikov, výskumných a vzdelávacích organizácií z celej Európy vo vyše 60 centrách inovácií v celej Európe. EIT už rozbehol osem rôznych znalostných a inovačných spoločenstiev, ktoré sa okrem iného venujú témam zdravia, digitálnych technológií, výroby, mestskej mobility a inovácie v oblasti klímy.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices