hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Súčasné poľnohospodárstvo v EÚ je neudržateľné

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.

Z farmy na stôl: nová stratégia EÚ pre zdravšie a udržateľnejšie potraviny

• stanovenie záväzných cieľov v oblasti znižovania používania pesticídov
• revízia noriem upravujúcich dobré životné podmienky zvierat
• rozšírenie ekologického poľnohospodárstva
• spravodlivý podiel farmárov na zisku z udržateľne vyrábaných produktov

Reforma potravinových systémov EÚ by mala priniesť zdravšie potraviny, znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a zaistiť potravinovú bezpečnosť a spravodlivú odmenu pre farmárov. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré na druhej októbrovej schôdzi v Štrasburgu pomerom hlasov 452 (za): 170 (proti): 76 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Poslanci privítali stratégiu „Z farmy na stôl“ a zdôraznili, že na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody vrátane cieľov v oblasti klímy, biodiverzity, nulového znečistenia a verejného zdravia je dôležitá produkcia udržateľných a zdravých potravín.

Parlament poukázal na potrebu posilniť udržateľnosť vo všetkých častiach potravinového dodávateľského reťazca a zopakoval, že v tomto úsilí zohráva úlohu každý občan – od farmára až po spotrebiteľa. Poslanci žiadajú, aby Komisia zintenzívnila úsilie o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, a to aj úpravou pravidiel hospodárskej súťaže. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť farmárom spravodlivý podiel na zisku z udržateľne vyrábaných potravín.

Ďalšie odporúčania poslancov

Poslanci navyše v jednotlivých oblastiach presadzujú:

Zdravšie potraviny

• vedecky podložené odporúčania EÚ týkajúce sa zdravého stravovania – vrátane povinného označenia výživovej hodnoty na prednej strane balenia;
• potrebu riešiť nadmernú konzumáciu mäsa a vysoko spracovaných potravín s veľkým obsahom soli, cukru a tuku, a to aj stanovením maximálnych prípustných úrovní ich príjmu;

Pesticídy a ochrana opeľovačov

• zlepšenie procesu schvaľovania pesticídov a dôslednejšie monitorovanie ich uplatňovania v záujme ochrany opeľovačov a biodiverzity;
• záväzné ciele v oblasti znižovania používania pesticídov – členské štáty by mali tieto ciele realizovať prostredníctvom svojich strategických plánov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

Viac..  Správa o stave únie: reakcie slovenských europoslancov

Emisie skleníkových plynov (GHG)

• reguláciu a stanovenie ambicióznych cieľov zníženia emisií z poľnohospodárstva a s ním súvisiaceho využívania pôdy, ktorých súčasťou by mali byť aj prísne kritériá na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na báze biomasy, a to v rámci balíka predpisov „Fit for 55“ na splnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030
• potrebu obnoviť a posilniť prirodzený záchyt uhlíka;

Dobré životné podmienky zvierat

• spoločné, vedecky podložené ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat v záujme rozsiahlejšej harmonizácie na úrovni celej EÚ;
• posúdenie súčasných právnych predpisov EÚ s cieľom zistiť, či sú potrebné zmeny;
• postupné ukončenie používania klietok v živočíšnej výrobe v EÚ;
• povolenie dovozu živočíšnych produktov z krajín mimo EÚ len pod podmienkou, že spĺňajú normy EÚ;

Ekologické poľnohospodárstvo

• zväčšenie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy v EÚ do roku 2030;
• podporu dopytu prostredníctvom iniciatív v oblasti propagácie, verejného obstarávania a zdaňovania.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Vzácne kovy, na ktorých je EÚ závislá, získame ich lepšou recykláciou

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Kritické …

Consent choices