požiar les KEX
PHOTO: Milan Kapusta, archív KMV MVSR.

Správa Komisie o lesných požiaroch: klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia

Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) v piatok predstavilo 21. vydanie svojej výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2020. Po roku 2019, ktorý bol v histórii najhorší, bol rok 2020 ďalším v poradí, kedy požiare spálili rozsiahle prírodné oblasti v Európe. Napriek zvýšenej úrovni pripravenosti v krajinách EÚ zhorelo v roku 2020 v EÚ približne 340 000 hektárov (ha), čo je o 30 % väčšia plocha ako územie Luxemburska.

Rok 2021 je, čo sa týka požiarov, ešte horší. V čase vydania tejto správy zmizlo v plameňoch už takmer 0,5 milióna ha, pričom 61 % z toho tvorili lesy, ktorým bude obnovenie trvať roky. Približne 25 % územia, ktoré v Európe zhorelo, patrilo k lokalitám sústavy Natura 2000, čo sú zásobárne biodiverzity v EÚ. EÚ v roku 2021 intenzívnejšie pomáha krajinám počas sezóny požiarov, čo sa už vo veľkej miere odzrkadlilo na veľkých požiaroch, ktoré tento rok v lete zasiahli región Stredozemia.

Aj klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia. Z jasne pozorovateľného stúpajúceho trendu vyplýva vyššia úroveň nebezpečenstva požiaru, dlhšie obdobia požiarov a intenzívne rýchlo sa šíriace „mega požiare“, na ktoré účinkujú tradičné protipožiarne prostriedky len minimálne. Koniec júna je zvyčajne len začiatkom obdobia požiarov, tento rok však dovtedy zhorelo už približne 130 000 hektárov. Požiare už nezasahujú len južné štáty, ale predstavujú rastúcu hrozbu aj pre strednú a severnú Európu. Viac ako deväť z 10 požiarov v EÚ je spôsobených ľudským faktorom. Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti a vzdelávacie kampane o rizikách požiarov sú teda kľúčom k predchádzaniu katastrofám.

Hlavné zistenia

  • Zo správy o lesných požiaroch za rok 2020 vyplýva, že najpostihnutejšou krajinou bolo Rumunsko, po ktorom nasledovalo Portugalsko, Španielsko a Taliansko, ako sa uvádza v národných správach,
  • prírodné požiare výrazne postihli európske chránené oblasti Natura 2000: spálená plocha s rozlohou 136 331 ha – čo predstavuje približne 40 % celkovej spálenej plochy za rok 2020 – je o niečo menej rozsiahla ako v roku 2019, ale stále nad priemerom posledných 9 rokov,
  • podobne ako v roku 2019 takmer polovica spálenej plochy v lokalitách sústavy Natura 2000 bola tento rok bohužiaľ opäť v Rumunsku tvorilo, a to najmä v prírodnej rezervácii delty Dunaja,
  • v roku 2020 postihli požiare s rozsahom viac ako 30 ha 20 členských štátov EÚ, pričom spálili celkovo 339 489 ha, čo je o niečo viac než v roku 2019,
  • v období požiarov v roku 2020 prišlo o život viac ľudí ako v roku 2019: španielske národné správy napríklad hlásili šesť obetí, pričom štyri z nich boli hasiči,
  • rýchle mapovanie služby riadenia mimoriadnych situácií programu Copernicus bolo v roku 2020 aktivované 17-krát na podrobné mapovanie lesných požiarov, čo je zatiaľ menej ako tento rok,
  • mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany prešiel v roku 2019 modernizáciou vďaka flotile hasičských lietadiel získaných prostredníctvom rescEU, čím sa posilnila jeho schopnosť pomáhať krajinám počas sezóny požiarov.

Obdobie lesných požiarov v roku 2020 sa v prvej polovici roka vyznačovalo veľkým počtom prírodných požiarov. Požiare sa v zime vyskytovali najmä v blízkosti delty Dunaja a v Pyrenejach a na jar najmä na Balkáne. Počas leta a jesene boli najviac postihnuté stredomorské krajiny, konkrétne Španielsko a Portugalsko, ktoré zaznamenali najväčšie požiare v EÚ v roku 2020. Najväčšie prírodné požiare sa tento rok vyskytli mimo EÚ, na Ukrajine, neďaleko zahrabaného černobyľského jadrového reaktora.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Marija Gabrielová, ktorá je zodpovedná za Spoločné výskumné centrum, v tejto súvislosti uviedla: „Klimatická zmena zvyšuje riziko a rozsah prírodných požiarov na celom svete. Bezprecedentné požiare, ku ktorým došlo od roku 2016 na celom svete, sa vyznačujú takými rysmi a intenzitou, aké sme nikdy predtým nezažili. V posledných desaťročiach sme boli svedkami zväčšovania sa lesov v EÚ a teraz ich musíme chrániť viac ako kedykoľvek predtým, aby sme našu planétu vyliečili. JRC a Európska komisia mobilizujú vedu, technológie, politiky a spoluprácu s cieľom zabrániť týmto masívnym požiarom, chrániť naše lesy, zachovať biodiverzitu a predovšetkým chrániť životy v EÚ aj mimo nej.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Janez Lenarčič, komisár pre krízové riadenie, sa vyjadril takto: „Prírodné požiare predstavujú značné riziko katastrof pre celú Európu, ako aj pre iné časti sveta. V priebehu posledných desiatich rokov reagoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany na viac ako štyridsať rozsiahlych núdzových situácií súvisiacich s lesnými požiarmi. Klimatickou zmenou sa o niekoľko mesiacov predlžuje aj sezóna lesných požiarov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že európske spoločenstvá budú v budúcnosti čeliť prírodným požiarom častejšie. Sme odhodlaní zintenzívniť naše úsilie, aby sme v celej EÚ posilnili naše reakcie v súvislosti s prírodnými požiarmi, pomohli predchádzať im, pripraviť sa a reagovať na ne.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Klimatická zmena má vplyv na dĺžku a závažnosť obdobia požiarov, čo spôsobuje ohrozenie pre viac ľudí a daň si vyberá na prírode. Dnešná správa uvádza, aký ničivý bol minulý rok, pričom čerpá informácie z uplynulého roku. Európska komisia prijala novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ na zvýšenie odolnosti európskych lesov. Zdravé a odolné lesy a pôda obhospodarovaná spôsobom, ktorý chráni biodiverzitu a ľudí, majú zásadný význam pre zmiernenie vplyvu prírodných požiarov. Preto spolupracujeme s partnermi a vnútroštátnymi orgánmi na zavedení prevencie prírodných požiarov na pevnine ako normy.

Kontext

Spoločné výskumné centrum kľúčovým spôsobom prispieva k znižovaniu rizika prírodných požiarov v Európe a vo svete a to rozvojom a prevádzkou Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS). V rámci programu Copernicus EÚ a expertnej skupiny pre lesné požiare (EGFF) poskytuje EFFIS nepretržité monitorovanie situácie požiarov v Európe zo satelitov. Poskytuje krajinám platformu na výmenu osvedčených postupov v oblasti prevencie, hasenia požiarov, obnovy a manažmentu požiarov na európskej úrovni. EFFIS využívali vládne organizácie a občania, v roku 2020 predstavovali takmer 300 000 používateľov zo 178 krajín. EFFIS je doplnený aj o Globálny informačný systém o prírodných požiaroch (GWIS), ktorý rozširuje monitorovanie na celý svet.

Správy Spoločného výskumného centra o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike poskytujú veľmi komplexný prehľad o situácii v súvislosti s lesnými požiarmi. Ročník 2020 obsahuje správy z 33 krajín v dotknutých oblastiach, ktoré opisujú vnútroštátne činnosti manažmentu požiarov a opatrenia prijaté na vnútroštátnej aj európskej úrovni počas protipožiarnych kampaní v tomto období.

EÚ aktívne pracuje na predchádzaní prírodným požiarom, ochrane lesov, obnove biodiverzity a zachraňovaní životov. Komisia v marci tohto roku uverejnila nové usmernenia pre prevenciu prírodných požiarov, pre obhospodarovanie lesov a vegetácie s cieľom znížiť šírenie a intenzitu požiarov a pre účinné reakcie. Na základe stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 navrhla Komisia v rámci hlavnej iniciatívy Európskej zelenej dohody novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ktorá zintenzívňuje opatrenia v oblasti prevencie lesných požiarov a podporuje lepšiu odolnosť voči klimatickej zmene.

O mam

Odporúčame pozrieť

hasenie poziarov zo vzduchu

Tri z najhorších sezón lesných požiarov zaznamenali v EÚ za posledných šesť rokov

Vlaňajšia sezóna lesných požiarov bola druhá najhoršia na území Európskej únie (EÚ) z pohľadu spálenej …

Consent choices