Delegácia europoslancov v rómskych osadách. PHOTO: © European Union 2021 - Source : EP

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Je desivé, že v 21. storočí v strede Európy žijú Rómovia v tak strašných podmienkach

Delegácia poslancov z Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci od stredy 3. novembra hodnotila realizáciu projektov zameraných na lepšie začleňovanie znevýhodnených skupín na Slovensku.

Poslanci sa počas trojdňovej pracovnej cesty na Slovensku stretli so zástupcami mimovládnych organizácií a predstaviteľmi verejnej správy vrátane splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, verejnej ochrankyne práv či predstaviteľov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Navštívili tiež rómske osady v Drienovci, Dobšinej a v Trebišove, ako aj košické sídlisko Luník IX.

Delegáciu zaujímali aktuálne opatrenia zamerané na podporu inklúzie sociálne znevýhodnených skupín, a to najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Diskutovali aj o možnostiach, ako v budúcnosti zefektívniť čerpanie prostriedkov, ktoré za týmto účelom poskytuje Európska únia, a tiež zaistiť, aby všetky projekty spolufinancované z rozpočtu EÚ prinášali relevantné výsledky.

Vyhlásenie vedúcej delegácie Lucie Ďuriš Nicholsonovej

Vedúca delegácie a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (RE, SK) na záver pracovnej cesty uviedla: Delegácia dnes odchádza zo Slovenska so zmiešanými pocitmi. Videli sme dobré príklady, ako napríklad na Luníku IX v Košiciach, kde miestne orgány na všetkých úrovniach spolupracujú s mimovládnymi organizáciami, ale videli sme aj tie zlé. Videli sme deti, ktoré by mohli byť tvárami novej záruky EÚ pre zraniteľné deti, za ktorú sme tak dlho bojovali. Toto sú presne tie deti, ktoré potrebujeme vytiahnuť z chudoby.

Je desivé, že v 21. storočí v strede Európy žijú Rómovia v tak strašných podmienkach. Tieto sociálne podmienky sa však netýkajú iba ľudí z osád, ale ovplyvňujú aj ľudí žijúcich v ich okolí. Toto jednoznačne nie je sociálna Európa, ktorú sa snažíme budovať, sociálna Európa, kde sa na nikoho nezabúda. Je preto nepochopiteľné, prečo v tejto situácii využili slovenské vlády iba minimum prostriedkov EÚ, ktoré im boli na daný účel poskytnuté.“

„Snaha o lepšie začlenenie znevýhodnených rómskych komunít do spoločnosti je veľmi zložitý problém. Týka sa prístupu k vzdelaniu, práci, zdravotnej starostlivosti, bývaniu – alebo dokonca k vode. Všetky orgány spadajúce po všetky ministerstvá musia preto spolupracovať, aby sa situácia vo všetkých častiach Slovenska, kde sa nachádzajú rómske osady, zlepšila.“

Viac..  IFP: Pravdepodobnosť, že si nezamestnaný nájde na Slovensku prácu, je oproti EÚ polovičná

„Najprv sa ale musíme zaoberať prílišnou byrokraciou v oblasti prístupu k prostriedkom EÚ na Slovensku. Všetci predstavitelia miestnych samospráv, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií občianskej spoločnosti, s ktorými sme sa stretli, nám potvrdili, že toto je problém. Tieto prekážky však nepochádzajú z dielne EÚ, vytvorili ich slovenské orgány a sú to slovenské orgány, ktoré ich musia odstrániť.

„My, členovia Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, samotný Európsky parlament, ako aj Európska komisia sme pripravení spolupracovať so slovenskými orgánmi s cieľom vytvoriť lepší, flexibilnejší a dostupnejší systém využívania prostriedkov EÚ tak, aby peniaze smerovali tam, kam majú – do regiónov.“

Súvislosti

Poslanci z Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) pricestovali 3. novembra do Košíc, aby zhodnotili realizáciu projektov zameraných na lepšie začleňovanie znevýhodnených skupín na Slovensku. Súčasťou delegácie boli Lucia Ďuriš Nicholsonova (RE, SK), Miriam Lexmann (EPP, SK), Milan Brglez (S&D, SI) a Manuel Pizarro (S&D, PT).

Európsky parlament prijal v septembri 2020 nelegislatívne uznesenie, ktoré požaduje, aby mali Rómovia rovnaký prístup k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Poslanci tiež vyzvali na posilnenie mechanizmov monitorovania a dohľadu pri projektoch zameraných na začleňovanie Rómov, ktoré sú financované z rozpočtov obcí, štátov či Európskej únie.

Európska komisia v súlade s touto výzvou EP v októbri 2020 zverejnila nový strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, ktorý stanovuje komplexný prístup založený na troch pilieroch: rovnosť so všetkými ostatnými členmi spoločnosti, sociálne a hospodárske začlenenie a účasť na politickom, sociálnom, hospodárskom a kultúrnom živote.

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: V Španielsku som si prevzal prestížnu cenu, ktorú zatiaľ žiadny Slovák nedostal. Ďakujem

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices