klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

V boji proti klimatickej kríze pomôžu Slovensku nové eurofondy aj 459 miliónov eur

Svetový klimatický summit v Škótsku má byť dôležitým impulzom pre všetky štáty, aby začali boj proti  zmene klímy brať konečne vážne, a aby zásadne znižovali emisie skleníkových plynov. Na ceste k uhlíkovej neutralite sú viaceré slovenské regióny. Pri prechode na zelenú ekonomiku im pomôže 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu, klimatické ciele budú tiež financované z nových eurofondov. O investičnom pláne, na základe ktorého sa peniaze budú rozdeľovať, rokuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s Európskou komisiou.

„Mrzí ma, že svetoví lídri zatiaľ nedokázali dosiahnuť naozaj ambicióznu klimatickú dohodu, ktorá by bola záväzná pre všetky štáty. Klimatická kríza sa pritom týka všetkých, ľudia na celom svete už dnes cítia vo väčšej či menšej miere jej dôsledky. Aj my na Slovensku pociťujeme extrémne prejavy počasia – tornáda, záplavy, dlhotrvajúce suchá. To všetko ohrozuje nielen kvalitu našich životov a spôsobuje obrovské materiálne škody, ale dostali sme sa už do štádia, keď sú priamo ohrozené zdravie a životy ľudí. Čas na odvrátenie zlých scenárov sa kráti. Ani Slovensko, hoci na globálnom ihrisku patrí k menším hráčom, nemôže zostať bokom celosvetového úsilia spomaliť klimatickú zmenu,“ vyhlásila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„Potrebujeme radikálnejšie ekologické reformy a zásadné investície do zelenej ekonomiky. Zníženie emisií skleníkových plynov si vyžiada veľké zmeny v mnohých odvetviach. Do roku 2023 sa skončí ťažba hnedého uhlia na hornej Nitre a jeho spaľovanie, v iných regiónoch prejde zásadnými zmenami ťažký priemysel, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom. Tieto hospodárske premeny budú mať priamy dopad na miestnu ekonomiku aj každodenný život ľudí. Ak má byť táto transformácia úspešná, musí byť v prvom rade spravodlivá a nemôžu na ňu doplácať ľudia v daných regiónoch. Práve naopak, tieto zmeny im musia život zlepšiť. Regióny, ktoré budú najviac dotknuté prechodom na uhlíkovú neutralitu, môžu rátať s výraznou podporou. Z európskeho Fondu na spravodlivú transformáciu bude mať Slovensko na to 459 miliónov eur. Využijeme ich na likvidáciu enviromentálnych záťaží, na podporu nových a inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré tamojším ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou a lepšie platy,“ zdôraznila vicepremiérka.

Fond na spravodlivú transformáciu je významným nástrojom pre to, aby Slovensko mohlo naplniť svoje záväzky v rámci spoločného boja členských štátov Európskej únie proti klimatickej zmene. EÚ si dala záväzok dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 % a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Viac..  Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

Z Fondu pôjde podpora do troch prioritných oblastí – udržateľné životné prostredie, rozvoj miestnych ekonomík a zvyšovanie kvality života ľudí. Oprávnenými regiónmi na čerpanie podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu sú horná Nitra a Košický kraj. MIRRI SR vedie rokovania s Európskou komisiou, aby podporu mohol čerpať aj Banskobystrický kraj.  Z Fondu je plánovaná podpora inovatívnych malých a stredných podnikov, zelenej energetiky či projektov na nové využitie bývalých baníckych a priemyselných areálov. Investície pôjdu tiež do lepších zdravotníckych a sociálnych služieb, do rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania zamestnancov a do rozvoja funkčnej mobility.

Ambiciózne klimatické ciele budú financované aj z nových eurofondov v rámci Operačného programu Slovensko, v ktorom sú na ne vyčlenené viac ako 3 miliardy eur.

Medzi najväčšie priority patria:

  • Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
  • Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
  • Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia
  • Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof
  • Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
  • Podpora prechodu na obehové hospodárstvo
  • Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity  a zelenej infraštruktúry
  • Podpora udržateľnej mobility

„Nielen hornú Nitru ale aj celé Slovensko čakajú v súvislosti s klimatickou zmenou náročné výzvy. Je to veľká zodpovednosť, ale tiež príležitosť ukázať, že rozumnými investíciami do inovácií a nových odvetví môžeme zlepšiť život ľudí, ktorí celé desaťročia doplácali na to, že žili v znečistenom prostredí. Ľudia na Slovensku majú právo žiť v zdravej a prosperujúcej krajine a takú ju zanechať aj budúcim generáciám,“ dodala vicepremiérka Remišová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Parlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ • Aktualizované environmentálne „podmienenosti“ sa už môžu použiť …

Consent choices