les, strom
Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Európska komisia prisľúbila jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na 26. konferencii zmluvných strán OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe oznámila, že EÚ prispeje ku Globálnemu záväzku na financovanie lesov jednou miliardou eur. Tento päťročný finančný balík z rozpočtu EÚ pomôže partnerským krajinám chrániť, obnovovať a udržateľne obhospodarovať lesy na celom svete a plniť Parížsku dohodu.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Lesy sú zelené pľúca Zeme. Musíme ich chrániť a obnoviť. Preto s radosťou oznamujem, že sme prisľúbili jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov. Vysielame tým jasný signál, že EÚ chce stáť na čele globálnej zmeny s cieľom chrániť našu planétu v súlade s našou Európskou zelenou dohodou.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „Dnešný prísľub EÚ k udržateľnej správe, obnove a ochrane lesov podporí udržateľný rast a zamestnanosť, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj zachovanie biodiverzity v našich partnerských krajinách. V spolupráci s vládami, občianskou spoločnosťou, pôvodným obyvateľstvom a súkromnými aktérmi sa Únia bude snažiť o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a kladenie dôrazu na potreby ľudí a planéty. Osobitné zameranie na Konžskú panvu je včasným posolstvom o význame tejto jedinečnej oblasti a jej ekosystému.

Tento prísľub je príspevkom Európskej komisie ku Globálneho záväzku v oblasti financovania lesov, ku ktorému sa medzinárodné spoločenstvo zaviazalo na konferencii COP26. V nadväznosti na to bude EÚ spolupracovať s partnerskými krajinami na zachovaní, obnove a zabezpečení udržateľného obhospodarovania lesov komplexným a integrovaným spôsobom. 250 miliónov eur z miliardového príspevku EÚ sa vyčlení na Konžskú panvu, ktorá pokrýva osem krajín (Kamerun, Stredoafrickú republiku, Konžskú demokratickú republiku, Konžskú republiku, Rovníkovú Guineu, Gabon, Burundi a Rwandu). Tieto prostriedky tak pomôžu pri ochrane druhého najväčšieho tropického dažďového pralesa na svete a zlepšení živobytia obyvateľov tohto regiónu.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Súvislosti

Od lesov závisí viac ako 1,6 miliardy ľudí na celom svete. Sú ich zdrojom potravy, liekov aj živobytia. Lesy chránia pôdu a podporujú 80 % svetovej biodiverzity. Najväčšie zalesnené povodia sa nachádzajú mimo územia EÚ. Keďže lesy produkujú kyslík a čistia ovzdušie, sú nevyhnutné aj na zmiernenie zmeny klímy, keďže absorbujú až 30 % emisií skleníkových plynov. Nemenej dôležité sú aj pre adaptáciu na zmenu klímy. Emisie skleníkových plynov spojené s odlesňovaním sú druhou najčastejšou príčinou zmeny klímy. V rokoch 1990 až 2016 sa miera odlesňovania rovnala približne 800 futbalovým ihriskám za hodinu.

EÚ podporuje ochranu lesov od začiatku 90. rokov minulého storočia, a to najmä v strednej Afrike prostredníctvom hlavného programu ECOFAC (ochrana biodiverzity a krehkých ekosystémov v strednej Afrike). Vďaka tejto nepretržitej podpore sa podarilo zachovať približne 16 miliónov hektárov vlhkých lesov v Konžskej panve a zároveň podporiť udržateľný rozvoj a živobytie miestnych komunít. Prísľub Európskej komisie je financovaný z nástroja NDICI – Globálna Európa.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices