rada
PHOTO: © European Union

Pravidlá EÚ budú vyžadovať viac daňovej transparentnosti od nadnárodných spoločností

Nadnárodné spoločnosti budú mať povinnosť verejne preukázať výšku daní, ktoré platia v jednotlivých krajinách EÚ. Toto pomôže zvýšiť kontrolu nad ich daňovými praktikami.

Európsky parlament bude hlasovať 11. novembra o predbežnej dohode s Radou, ktorá zavedie pre spoločnosti s ročným obratom vyšším ako 750 miliónov eur a pôsobnosťou vo viacerých krajinách EÚ povinnosť deklarovať výšku ziskov, výšku zaplatenej dane z príjmu a počet zamestnancov v každej z členských krajín, v ktorej spoločnosť pôsobí, za predchádzajúci finančný rok.

Spoločnosti budú povinné zverejniť detaily o zisku, počte zamestnancov a odvedených daniach aj v niektorých krajinách mimo EÚ, vrátane krajín, ktoré s EÚ nespolupracujú v daňových otázkach a tých, ktoré nespĺňajú stanovené štandardy, ale preukázali vôľu k reformám. V tejto súvislosti vedie EÚ zoznam jurisdikcií v spomenutých dvoch kategóriách, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Nové pravidlá majú za cieľ objasniť to, kde nadnárodné spoločnosti odvádzajú dane a zamedziť situácii, aby sa spoločnosti plateniu daní vyhýbali.

Prečo je daňová transparentnosť dôležitá?

Po viacerých škandáloch v období 2000 – 2010, ktoré odhalili, že mnohé nadnárodné spoločnosti presúvajú platenie daní do krajín, kde majú menej zamestnancov a tiež menej obchodných činností, ale majú v týchto krajinách dohody o menšej daňovej záťaži, začali europoslanci presadzovať povinnosť vykazovania informácií spoločnosťami za jednotlivé krajiny. Tieto daňové praktiky spoločností spôsobovali, že nadnárodné spoločnosti platili menej daní na úkor krajín, ktoré mali následne ťažkosti s financovaním investícií alebo sociálnych benefitov. Zvýšenie transparentnosti vo vykazovaní by malo prinútiť veľké spoločnosti zodpovedať otázky ohľadom ich prístupu k plateniu daní.

Beh na dlhé trate

Parlament už v roku 2015 predstavil uznesenie s odporúčaniami na zavedenie pravidiel, ktoré spoločnostiam udeľujú povinnosť zverejňovať zisky v jednotlivých krajinách. Európska komisia následne v roku 2016 pripravila legislatívny návrh, avšak zatiaľ čo Parlament prijal svoju pozíciu v júli 2017, posun v oblasti tejto legislatívy na strane Rady ministrov bol veľmi pomalý a spoločné rokovania medzi zákonodarcami začali až v roku 2021. Predbežná dohoda bola dosiahnutá v júni 2021. „Tento výsledok je úspechom Európskeho parlamentu, keďže to bol práve Európsky parlament, ktorý trval na tom, aby bola táto téma nastolená,“ povedala spoluspravodajkyňa Evelyn Regnerová (SD, Rakúsko) v komentároch k predbežnej správe. Spomenula tiež, že tieto pravidlá sú dôležité pre obyvateľov, keďže môžu priniesť väčšiu daňovú spravodlivosť vzhľadom na miesto, kde sú dane platené.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Nové pravidlá však nebudú nútiť nadnárodné spoločnosti zverejňovať údaje o ziskoch a zaplatených daniach v každej krajine na celom svete – spoločnosti budú môcť stále zverejňovať súhrnné informácie za krajiny mimo EÚ a krajiny, ktoré nie sú na EÚ zozname nespolupracujúcich krajín a tie, ktoré preukázali vôľu k reformám. Vyjednávači za Parlament však nevylučujú, že tieto pravidlá budú sprísnené po tom, čo Komisia po štyroch rokoch od implementácie vykoná analýzu dopadu danej legislatívy. „Je to len začiatok cesty, nie jej koniec.. Toto je dôležitý míľník a od tohto bodu sa môžeme odraziť a pokračovať ďalej,“ povedal Ibán García del Blanco (SD, Španielsko), ďalší poslanec z vyjednávacieho tímu.

O mam

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: SASKA nechce zvyšovať dane ani v Európskom parlamente

V EP sme hlasovali o správe, ktorá obsahovala výzvu na revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ. Cieľom …

Consent choices