europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci: EÚ potrebuje pravidlá proti zneužívaniu žalôb na umlčiavanie kritikov

Európsky parlament vo štvrtok vyzval na prijatie opatrení na úrovni EÚ proti šikanóznym právnym úkonom, ktorých cieľom je zastrašiť alebo umlčať kritikov.

Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 444 (za): 48 (proti): 75 (zdržalo sa hlasovania), navrhli sériu opatrení zameraných proti hrozbe, ktorú pre novinárov, mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť predstavujú tzv. strategické žaloby proti verejnej účasti. Tieto žaloby sú často neopodstatnené a ich podkladom sú zveličené a nekorektné tvrdenia. Ich zámerom je zastrašiť a profesionálne zdiskreditovať osoby, voči ktorým sú namierené, s konečným cieľom donútiť ich prostredníctvom vydierania či samotného súdneho konania k mlčaniu.

Parlament vyjadril obavu v súvislosti s vplyvom strategických žalôb proti verejnej účasti na hodnoty EÚ, jej vnútorný trh a súdny systém. Spoločným prvkom týchto žalôb je nerovnováha síl a zdrojov medzi žalobcom a odporcom, čo oslabuje právo na spravodlivý súdny proces, uvádza sa v uznesení. Poslancov navyše obzvlášť znepokojuje financovanie takýchto žalôb zo štátnych rozpočtov a ich využívanie v kombinácii s ďalšími opatreniami štátov, ktoré sú namierené proti nezávislým médiám, nezávislej žurnalistike a občianskej spoločnosti.

Opatrenia na ochranu obetí a sankcie za zneužívanie žalôb

Uznesenie s poľutovaním konštatuje, že žiadny členský štát zatiaľ neprijal právne predpisy zamerané na zabezpečenie ochrany pred strategickými žalobami proti verejnej účasti. Parlament preto vyzval Komisiu, aby v tejto oblasti predstavila balík opatrení, a to aj legislatívnych. Súčasťou balíka by podľa poslancov mali byť:

smernica, ktorá by zadefinovala minimálne normy ochrany obetí pred strategickými žalobami proti verejnej účasti, no zároveň zabránila a trestala zneužívanie opatrení proti týmto žalobám;

ambiciózny právny rámec v rámci budúceho zákona o slobode médií;

opatrenia na zabránenie taktizovaniu pri výbere súdu s cieľom vybrať si jurisdikciu s najvýhodnejšou právnou ochranou pred nactiutŕhaním, a to zadefinovaním jednotných a predvídateľných pravidiel pre ohováranie a ustanovením zásady, že spory budú rozhodovať súdy v mieste, v ktorom má odporca obvyklý pobyt;

pravidlá skorého zamietnutia strategických žalôb proti verejnej účasti na základe objektívnych kritérií a sankcie voči navrhovateľovi, ak nezdôvodní, prečo žaloba nie je zneužívajúca;

záruky voči kombinovaným strategickým žalobám proti verejnej účasti, teda žalobám kombinujúcim obvinenie z trestného činu a žalobu v občianskoprávnej veci, ako aj opatrenia, ktoré by mali znemožniť podanie takejto strategickej žaloby za ohováranie;

fond EÚ na podporu obetí strategických žalôb proti verejnej účasti a ich rodín a riadnu odbornú prípravu sudcov a právnikov.

Viac..  M. Beňová: Novinári si zaslúžia ochranu, no nemajú robiť politiku

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca Tiemo Wölken (S&D, DE) uviedol: „Nemôžeme sa nečinne prizerať čoraz väčšiemu ohrozovaniu právneho štátu a oslabovaniu slobody prejavu, práva na informácie a slobody zhromažďovania. Je našou povinnosťou chrániť novinárov, mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré informujú o veciach verejného záujmu. Naše súdy by nikdy nemali byť ihriskom pre bohatých a mocných jednotlivcov, spoločnosti či politikov, no nemali by byť ani preťažované alebo zneužívané na osobný prospech.“

Spravodajkyňa Roberta Metsola (EPP, MT) uviedla: „Toto uznesenie by malo slúžiť ako koncepcia ochrany novinárov s cieľom chrániť tých, ktorí hľadajú pravdu, brániť slobodu prejavu a hájiť právo na informácie. Toto uznesenie podporené naprieč politickými stranami a výbormi predstavuje pre žurnalistiku zlomový okamih v boji proti zneužívaniu žalôb. V našich súdnych systémoch nie je miesto pre zneužívanie – toto je správa, ktorú našim dnešným silným hlasovaním vysielame.“

Ďalší postup

Európska komisia spustila dňa 4. októbra verejnú konzultáciu týkajúcu sa pripravovanej iniciatívy zameranej proti zneužívaniu žalôb voči novinárom či obhajcom práv. Komisia by mala v roku 2022 predstaviť európsky zákon o slobode médií s cieľom chrániť nezávislosť médií a zaistiť ich pluralitu.

O mam

Odporúčame pozrieť

K posilneniu európskych obranných kapacít proti čínskemu ekonomickému nátlaku prispela aj Miriam Lexmann

Posilnenie európskych kapacít proti ekonomickému nátlaku zo strany Číny aktuálne prerokovalo a schválilo  plenárne zhromaždenie …

Consent choices