Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR. PHOTO: MZV SR

M. Klus: Podkopávanie spolupráce EÚ s NATO je strieľaním si do vlastnej nohy

„Slovensko, ktoré je už 17 rokov ukotvené v euroatlantickom spoločenstve, vníma Európsku únia (EÚ) a Severoatlantickú alianciu (NATO) ako prirodzených strategických partnerov. Neexistuje silnejší a efektívnejší spôsob zaistenia našej bezpečnosti, stability a prosperity, než práve formou transatlantického partnerstva. Aj pod ťarchou meniacich sa globálnych výziev však cítiť, že vzťahom EÚ a NATO chýba väčšia politická viditeľnosť a konkrétnejšie výsledky vzájomnej spolupráce. Nastal preto čas posunúť sa ďalej a vhodnou príležitosťou sa zdá byť práve príprava kľúčových dokumentov pre budúcnosť – Strategickej koncepcie NATO a Strategického kompasu EÚ.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 10. novembra 2021 v Bratislave, počas diskusie s názvom „EÚ a NATO: Ako budovať bezpečnú Európu“,  ktorá sa konala v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2021. Zúčastnili sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer a poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Tomáš Valášek. Diskutujúci sa zhodli, že EÚ a NATO sú kľúčové pre bezpečnosť a prosperitu Slovenska.

„A sú tiež strážcami našich spoločných hodnôt a spôsobu života, ktoré za posledných 17 rokov posunuli Slovensko vo viacerých oblastiach míľovými krokmi dopredu. Máme preto eminentný záujem na tom, aby medzi Úniou a Alianciou vládla synergia. Aby sme pravidelnejšie komunikovali a užšie spolupracovali. Je na to priestor, je to požiadavka našich občanov a je to tiež reálna potreba vzhľadom na viaceré bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme,“ zdôraznil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus. Zároveň privítal prípravu v poradí tretej Spoločnej deklarácie o spolupráci EÚ a NATO, ktorá má byť prijatá ešte v tomto roku s cieľom potvrdiť politickú vôľu členských štátov EÚ a NATO, že ťaháme za jeden povraz.

Viac..  ONLINE: Do Európskeho parlamentu si volíme poslancov po piatykrát

„Historickú príležitosť pre ďalšie prehĺbenie a rozšírenie spolupráce Aliancie s Európskou úniu však predstavujú aj takmer paralelne prebiehajúce procesy prípravy Strategického kompasu EÚ a novej Strategickej koncepcie NATO,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus. Súčasne potvrdil, že Slovensko sa na príprave týchto strategických dokumentov bude naďalej aktívne podieľať v záujme budovania akcieschopnejšej a efektívnejšej Európy v oblasti bezpečnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Mladí Slováci veria EÚ viac než vláde, ale voliť ich chodí zatiaľ len málo

Reprezentatívny výskum, realizovaný agentúrou FOCUS pre Radu mládeže Slovenska ukázal, že viac ako polovica mladých …

Consent choices