Komisia
PHOTO: © European Union.

Komisia víta dohodu o ročnom rozpočte EÚ na rok 2022, rozdeľovať sa bude 170 miliárd

Európsky parlament a Rada Európskej únie v pondelok večer na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli neformálnu politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022 – druhom z viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur. Prijatie tohto rozpočtu by EÚ umožnilo mobilizáciu značných finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na opatrenia, ktoré EÚ prijíma v reakcii na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky; naštartovanie udržateľnej obnovy a ochranu a tvorbu pracovných miest. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšejdigitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete.

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, v súvislosti so včerajšou politickou dohodou uviedol: „Táto dohoda potvrdzuje, že všetky inštitúcie sú pripravené dosiahnuť kompromis v záujme rozpočtu, ktorý podporí udržateľnú obnovu a potrebnú transformáciu EÚ v prospech všetkých.“ Rozpočet, na ktorom sa včera strany dohodli, nasmeruje finančné prostriedky tam, kde môžu pomôcť najviac, v súlade s najdôležitejšími potrebami v oblasti obnovy členských štátov EÚ a partnerov EÚ na celom svete.

Konkrétne sa dohodlo takéto nasmerovanie finančných prostriedkov:

  • 49,7 miliardy eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na podporu obnovy cez zvýšenie investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,
  • 53,1 miliardy eur na spoločnú poľnohospodársku politiku a 971,9 milióna eur na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj s cieľom posilniť odolnosť rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistiť potrebný priestor pre krízové riadenie,
  • 12,2 miliardy eur na program Horizont Európa na podporu výskumu EÚ v takých oblastiach, ako sú zdravotníctvo, digitalizácia, priemysel, vesmír, klíma, energetika a mobilita, a 613,5 milióna eur na Program pre jednotný trh na podporu konkurencieschopnosti a MSP vrátane odvetvia cestovného ruchu,
  • 839,7 milióna eur na program EU4Health na podporu európskej zdravotnej únie a na zabezpečenie komplexnej reakcie na zdravotné potreby európskych občanov,
  • 1,2 miliardy eur v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, aby prechod ku klimatickej neutralite nikoho nepoškodil, a 755,5 milióna eur v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy,
  • 2,8 miliardy eur na Nástroj na prepájanie Európy na modernú a výkonnú dopravnú infraštruktúru na uľahčenie cezhraničných prepojení,
  • 3,4 miliardy eur na program Erasmus+ na investície do mladých ľudí, ako aj 406 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel z programu Kreatívna Európa,
  • 1,1 miliardy eur na Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 809,3 milióna eur na Fond pre integrované riadenie hraníc, aby sa posilnila spolupráca pri riadení vonkajších hraníc, vrátane sumy 25 miliónov eur na ochranu hraníc s Bieloruskom, ako aj migračná a azylová politika, čo zahŕňa aj dodatočné finančné prostriedky na presídľovacie prísľuby,
  • 227,1 milióna eur na Fond pre vnútornú bezpečnosť a 945,7 milióna eur na Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti,
  • 15,2 miliardy eur na podporu našich susedov a medzinárodného rozvoja a spolupráce. Dohoda zahŕňa cielené zvýšenie prostriedkov pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa (190 miliónov eur) s dôrazom na Afganistan a Sýriu, ako aj pre program humanitárnej pomoci (211 miliónov eur) na riešenie krízových situácií vo svete.
Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Úplné rozdelenie podľa okruhov:

Rozpočet EÚ na rok 2022 (v miliónoch eur):
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV Rozpočet na rok 2022
Záväzky Platby
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 21 775,1 21 473,5
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 56 039,0 62 052,8
– Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 49 708,8 56 350,9
– Odolnosť a hodnoty 6 330,2 5 701,8
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 56 235,4 56 601,8
Výdavky súvisiace s trhom a priame platby 40 368,9 40 393,0
4. Migrácia a riadenie hraníc 3 091,2 3 078,3
5. Bezpečnosť a obrana 1 785,3 1 237,9
6. Susedstvo a svet 17 170,4 12 916,1
7. Európska verejná správa 10 620,1 10 620,2
Tematické osobitné nástroje 2 799,2 2 622,8
Celkové rozpočtové prostriedky 169 515,8 170 603,3

Zdroj: Európska komisia: číselné údaje vyjadrené v miliónoch eur v bežných cenách.

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2022 schvália navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021 v znení, ktoré Komisia predložila začiatkom tohto roka v návrhoch opravného rozpočtu č. 5 a 6. Po dokončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia zvýšiť humanitárnu pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku a pomôcť urýchliť globálne očkovanie tým, že poskytne ďalších 200 miliónov očkovacích dávok krajinám s nízkymi príjmami.

Súbežne s ročným rozpočtom na rok 2022 sa krajiny EÚ môžu naďalej spoliehať na pomoc z nástroja obnovy NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je jeho jadrom. Komisia pozitívne posúdila plány obnovy a odolnosti 22 členských štátov. Rada následne každé z týchto posúdení schválila. Sedemnástim členským štátom už Komisia vyplatila 52,3 miliardy eur vo forme platieb v rámci predbežného financovania.

Čo bude nasledovať?

Ročný rozpočet na rok 2022 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 24. novembra 2021.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Lídri členských krajín EÚ v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali ministrov, aby pokračovali v …

Consent choices