potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rezort pôdohospodárstva pripravil ďalší nástroj na podporu výrobcov potravín, podľa EK je výroba na Slovensku v strate 175 miliónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky, materiál „Podporné opatrenia na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby“. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ide o výraznú pomoc slovenským výrobcom na obdobie rokov 2022 – 2039, ktorá môže dosiahnuť až 1,25 mld. eur. O zmenách príslušných zákonov uvedených v materiáli, ktorý dnes schválila vláda SR, bude hlasovať Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Opatrenia vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády a ich cieľom je zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska. Agrorezort vidí rezervy predovšetkým v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby. Štúdia Európskej investičnej banky a Európskej komisie odhadla, že v potravinárskej výrobe na Slovensku chýba ročne až 175 mil. eur.

To znamená, že životaschopné firmy pôsobiace v odvetví spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby nezískajú úvery na investície v uvedenej hodnote, pre neschopnosť splácať vysoké úverové zaťaženie. Keďže nastavenie súčasnej a budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a Európskych štrukturálnych a investičných fondov nepočíta s tak masívnou podporou spracovania poľnohospodárskych výrobkov, MPRV SR vypracovalo tento súbor opatrení, ktorý vytvorí rámec na podporu spracovateľského sektora na Slovensku.

„Tento program bude implementovaný v rokoch 2022 – 2039. Poskytovanie úverov bude prebiehať počas 10 rokov (2022-2031). Príjemcom pomoci budú komerčnými bankami poskytované investičné úvery, ktorých ručenie bude v kompetencii MPRV SR,“ uviedol minister Samuel Vlčan. Ako ďalej vysvetlil, poskytnutá záruka bude pokrývať 20% zo sumy poskytnutých úverov pri 80% ručení za každý úver. Vďaka použitiu štátnych finančných aktív vo výške 250 miliónov to vytvorí tzv. pákový efekt v pomere 1:5. Týmto efektom suma 250 mil. eur štátnych záruk vygeneruje hodnotu úverov 1,25 mld. eur, ktoré môžu poskytnúť banky.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Po legislatívnej úprave kompetencií bude poskytovateľom pomoci MPRV SR. Vykonávateľom schémy pomoci bude Slovenský investičný holding a sprostredkovateľmi finančnej pomoci budú poskytovatelia úverov, čiže komerčné banky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je správcom štátnych finančných aktív, ktoré budú použité len v prípade defaultu (neschopnosť splácať dlh) poskytnutých úverov.

„Úvery budú môcť poľnohospodári použiť na obnovu a modernizáciu spracovateľských kapacít, čo zvýši ich konkurencieschopnosť a prinesie viac slovenských potravín na pulty obchodov. Verím, že význam pomoci našim producentom potravín chápu aj poslanci NR SR a odsúhlasia ju pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na budúci rok.“ uzavrel minister Vlčan.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices