Biodiverzita, príroda. PHOTO: ©European Union 2020

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. Napriek tomu je emisná náročnosť priemyslu enormne vysoká. Slovensko je v tomto smere šiesta najhoršia krajina v rámci celej EÚ. O tom, akým spôsobom by sa mal priemysel vydať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, diskutoval dnes minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Líviou Vašákovou a tiež odborníkmi a zástupcami priemyslu na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave.

Podiel emisií z priemyslu na celkových emisiách Slovenska bol podľa údajov z roku 2018 na úrovni 41 %, zatiaľ čo európsky priemer je priepastne nižší a zostáva na úrovni 21 %. Podľa vyjadrení ministra životného prostredia Jána Budaja je dôležité, aby si priemyselné podniky osvojili myšlienku, že investície do inovácií a modernizácie nie sú len nákladné opatrenia, ale generujú aj ďalšie zisky.

Predseda vlády SR Eduard Heger v tejto súvislosti doplnil, že priemysel je kostrou slovenskej ekonomiky. „Investície do dekarbonizácie priemyslu plnia najvyššie dve priority z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, a to jednak z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z hľadiska udržateľnosti a životaschopnosti priemyslu na Slovensku,“ zdôraznil Eduard Heger.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja musí štát zjednodušiť administratívne postupy na čerpanie dotácií v prospech inovácií a nových technológií. Väčšiu mieru ambícií však musí ukázať tiež súkromný sektor. „V dôsledku chybných rozhodnutí predchádzajúcich vlád vyčerpalo Slovensko v poslednom programovom období z Európskych štrukturálnych a investičných fondov len 32 % z prostriedkov, ktoré mu boli k dispozícií. Práve investície do inovácií a technológií sú kľúčom, ako zmieniť klimatickú krízu a zároveň pomôcť priemyslu,“ podčiarkol minister Budaj.

Viac..  Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa zameriava nielen na koncepčné strategické dokumenty, akým je napríklad Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, ale predovšetkým podporuje 2 kľúčové finančné nástroje, ktoré pomôžu slovenskému priemyslu splniť dekarbonizačné ciele. Ide o Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na dekarbonizáciu priemyslu vyčlenených cca 350 mil. eur a Modernizačný fond, ktorý umožní využiť 1,5 mld. eur na transformáciu priemyslu do roku 2030. Priemyslu a energetike na Slovensku pomôže v tomto roku aj Environmentálny fond, a to sumou 11 mil. eur, čo je nárast o 175 % oproti roku 2020, kedy bola podpora na úrovni 4 mil. eur.   

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: V riešení klimatickej zmeny máme zle nastavené ciele

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Europoslanci …

Consent choices